Hóa chất cơ bản miền nam 40 năm xây dựng và phát triển

02:05' PM - Thứ ba, 15/11/2016

Cách đây 40 năm, vào ngày 21/7/1976 Công ty Hóa chất cơ bản Miền Nam (tiền thân của CTCP Hóa chất Việt Nam) được thành lập theo quyết định số 240/HC của Tổng cục Hóa chất (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam). Công ty được thành lập ngay những năm tháng đầu sau Ngày giải phóng Miền Nam, cơ sở vật chất lúc đó còn quá nghèo nàn, thiếu thốn, môi trường sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do cơ chế bao cấp, không phát huy được tính chủ động, sáng tạo. Vai trò của tiến bộ khoa học kỹ thuật lúc bấy giờ cũng chưa được coi trọng đúng mức, dây chuyền sản xuất cũ kỹ lạc hậu, máy móc vật tư, phụ tùng thay thế thiếu nhiều. Song với nỗ lực của tập thể, ý chí của toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV), người lao động, CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam đã vượt qua khó khăn trở ngại, giữ vững sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bước vào giai đoạn cùng cả nước thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng (1986 - 2005), với nền tảng là lòng yêu nước và tinh thần làm chủ tập thể, toàn thể CBCNV Công ty đã vững vàng chuyển đổi từng bước từ nền kinh tế mang nặng tính bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giai đoạn này thực sự có nhiều cơ hội thuận lợi, tạo nhiều điều kiện cho sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng đồng thời cũng xuất hiện những thử thách mới với quy luật cạnh tranh của cơ chế thị trường. Quá trình cải tổ mạnh mẽ của Công ty bắt đầu được triển khai từ năm 1993. Hàng loạt các hoạt động về cải tiến máy móc, thiết bị, hợp lý hóa quá trình sản xuất nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã được Công ty đặt ra cho các phòng nghiệp vụ và các nhà máy trực thuộc. Công ty tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: nâng sản lượng H2SO4 từ 6.000 tấn/năm lên 18.000 tấn/năm tại Nhà máy Hóa chất Tân Bình; nâng sản lượng hydoxyt nhôm từ 2.000 tấn/năm lên 5.000 tấn/năm; nâng sản lượng phèn các loại lên 15.000 tấn/năm; nâng sản lượng khai thác quặng Bôxít nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất hydroxyt nhôm; nâng sản lượng xút 100% NaOH lên 4.900 tấn/năm. Đặc biệt, đến cuối năm 1996 Công ty đã hoàn tất đầu tư và đưa dây chuyền điện phân nước muối để sản xuất xút theo công nghệ màng trao đổi ion tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa với công suất khởi điểm là 6.500 tấn xút 100% NaOH/ năm theo hình thức đầu tư mới, loại bỏ hẳn dây chuyền điện phân cũ, với giá trị đầu tư xấp xỉ 45 tỷ đồng. Đây là công trình đầu tư mang tính đột phá, mang lại hiệu quả cao, từ đó tạo động lực để Công ty tiếp tục đầu tư và cải tạo nâng công suất tất cả các dây chuyền sản xuất khác trong toàn Công ty. Hiệu quả đầu tư của công trình này đã giúp Công ty đạt được doanh thu cao trong năm 1996 (đạt 95,5 tỷ đồng).

Trong những năm 1996 - 2006, Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, đầu tư mới thiết bị, cải thiện nhanh cơ sở vật chất sản xuất để đón bắt nhu cầu của thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời phát huy tính sáng tạo trong đầu tư cải tiến máy móc thiết bị, hợp lý hóa quá trình sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất lao động. ở giai đoạn này, Công ty đã tập trung đầu tư nâng công suất một số dây chuyền sản xuất như: xút từ 6.500 tấn/năm lên 20.000 tấn/năm, axit clohydric từ 16.000 tấn/năm lên 56.000 tấn/năm, clo lỏng từ 1.750 tấn/năm lên 8.400 tấn/năm, natri silicat lên 18.000 tấn/năm…; đầu tư dây chuyền sản xuất axit phốtphoric 85% H3PO4 tại Nhà máy Hóa chất Đồng Nai với công suất 7.000 tấn/ năm. Năm 2004, Công ty đầu tư mới Nhà máy Phốtpho Việt Nam (nay là CTCP Phốtpho Việt Nam) với sản phẩm phốtpho vàng công suất 6.000 tấn/năm tại KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Ngoài việc tập trung đầu tư các dây chuyền sản xuất, công tác quản lý kinh doanh, quản lý khoa học kỹ thuật, chăm lo đời sống người lao động trong những năm này cũng có những bước phát triển quan trọng. Các đơn vị trong Công ty đã xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 9002. Vào thời điểm này, gần như tất cả các dây chuyền sản xuất của Công ty đều được phát huy tối đa về công suất, chất lượng sản phẩm được nâng cao, an toàn môi sinh, môi trường được bảo đảm. Các sản phẩm sản xuất ra đều tiêu thụ tốt, được khách hàng chấp nhận và đạt hiệu quả, lợi nhuận năm sau đều cao hơn năm trước. Đáng chú ý là đời sống, thu nhập, điều kiện làm việc và ý thức của người lao động không ngừng được cải thiện, nâng cao. Trong giai đoạn này, Công ty cũng có một bước ngoặt đáng ghi nhớ, đó là việc trở thành 1 trong 10 công ty thuộc sở hữu Nhà nước trên toàn quốc tiến hành thí điểm chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên.

Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả của 30 năm trước, những năm tiếp theo (2006 - 2011) với mô hình hoạt động mới CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam đã từng bước hội nhập thành công, hoàn thiện thêm một bước tổ chức bộ máy, giữ vững và phát triển sản xuất - kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, đảm bảo công ăn việc làm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Một trong những công việc trọng tâm đối với Công ty trong giai đoạn này là thực hiện việc di dời Nhà máy Hóa chất Tân Bình và Xưởng Nghiên cứu thực nghiệm ra khỏi TP. HCM theo quy hoạch. Cuối năm 2009, công việc này đã hoàn tất. Cùng với đó, Công ty đã triển khai một số dự án quan trọng: Dự án đầu tư nâng công suất xút từ 20.000 tấn/năm lên 30.000 tấn/năm kết hợp thay đổi kiểu thùng điện phân sang BM 2.7; đồng bộ nâng công suất các dây chuyền axit clohydric lên 126.000 tấn/năm trong năm 2010; nâng công suất silicat lên 30.000 tấn/năm. Năm 2009, Công ty đã thành lập Nhà máy Hóa chất Tân bình 2 và hoàn tất dự án đầu tư mới Phân xưởng axit sunphuric 60.000 tấn/năm, hoàn thành việc di dời Xưởng Nghiên cứu thực nghiệm về Nhà máy Hóa chất Biên Hòa vào đầu năm 2010; đầu tư mới dây chuyền tuyển quặng bôxit 100.000 tấn/năm… Đặc biệt, năm 2010 Công ty đã tiến hành cổ phần hóa thành công Nhà máy Phốtpho Việt Nam, do Công ty nắm giữ 65% vốn điều lệ và chính thức chuyển sang hoạt động độc lập theo mô hình công ty cổ phần từ 01/07/2010. Sau khi cổ phần hóa, hiệu quả sản xuất kinh doanh của CTCP Phốtpho Việt Nam được nâng cao, luôn đóng góp vào lợi nhuận chung của công ty.

Cũng trong giai đoạn này, Công ty đã có một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật và giải pháp hữu ích, mang lại hiệu quả thiết thực: Cải tạo nâng công suất dây chuyền sản xuất axit sunphuric từ 110 tấn/ngày lên 130 tấn/ ngày; tận dụng nhiệt dư cấp cho nồi hơi đốt dầu FO phục vụ sản xuất hydroxyt nhôm; chuyển đổi công nghệ sản xuất keo silicat từ phương pháp gia nhiệt bằng cách đốt dầu FO ngoài vỏ nồi phản ứng sang phương pháp dùng hơi nước gia nhiệt trực tiếp vào trong thiết bị phản ứng...

Từ nền tảng đã được đầu tư vững chắc trong 35 năm trước, trong 5 năm gần đây (2011 - 2016) với sự cố gắng của toàn Công ty và được sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty bước vào giai đoạn ổn định sản xuất, duy trì mức tăng trưởng tốt, hoạt động đầu tư được tập trung nhằm khai thác tối đa lợi thế có sẵn. Để có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập, năm 2013 Công ty đã thực hiện quá trình cổ phần hóa và hoàn tất việc tổ chức Đại hội cổ đông thành lập, chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 02/01/2014. Sau hơn 1 năm hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, ngày 18/03/2015 cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình phát triển của Công ty.

Trải qua 40 năm, cùng với những chuyển biến và đi lên không ngừng của nền kinh tế đất nước, các thế hệ CBCNV CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam luôn phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, đoàn kết một lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó, góp phần vào việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của Ngành Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trong 40 năm qua, nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của mình Công ty đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng. Phần thưởng này chính là sự ghi nhận những thành tựu và nỗ lực không ngừng của biết bao thế hệ CBCNV Công ty trong 40 năm qua, đồng thời cũng là sự động viên lớn để Công ty tiếp tục phát triển bền vững.

PV

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,