Hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2010 của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

11:02' AM - Thứ tư, 15/09/2010

Trong 6 tháng đầu năm 2010, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tập đoàn hóa chất Việt Nam (HCVN) trong công tác chỉ đạo, chủ động sâu sát cơ sở (CS), tham gia cùng doanh nghiệp tuyên truyền động viên công nhân lao động (CNLĐ) tháo gỡ khó khăn, duy trì phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, tiết kiệm, giảm định mức tiêu hao, đảm bảo chất lượng, sản xuất an toàn, đẩy mạnh phong trào CNLĐ và hoạt động CĐ.

Ngay từ đầu năm, CĐ đã phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn HCVN phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng đại hội nhiệm kỳ tại các CĐCS, Đại hội Đảng các cấp để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đại biểu Công nhân viên chức (CNVC) Tập đoàn lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước Tập đoàn Lần thứ III; tập trung các biện pháp tuyên truyền học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước; xây dựng các biện pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, sản xuất an toàn… Thực hiện quy chế dân chủ CS, CĐ đã phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị thành viên tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị Người lao động. Kết quả có 9/10 công ty nhà nước, công ty TNHH 1 thành viên đã tổ chức Đại hội CNVC; 3/3 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan; 25/31 đơn vị cổ phần đã mở Hội nghị CNLĐ.

Vừa qua, một số đơn vị cổ phần hóa 100% vốn cổ đông bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế từ năm 2009 nên gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định việc làm. Thường trực Ban thường vụ CĐ đã quan tâm chia sẻ khó khăn, chỉ đạo CĐCS chủ động làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tình hình, động viên người lao động hiểu và chia sẻ cùng doanh nghiệp.

Hơn nữa, CĐ còn tiếp tục tham gia với lãnh đạo Tập đoàn hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý và hoạt động tại cơ quan Tập đoàn theo mô hình trách nhiệm hữu hạn nhà nước 1 thành viên; tham gia xây dựng hoàn thiện Điều lệ quản lý và quy chế hoạt động của Tập đoàn; tham gia phê duyệt phương án chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Hóa chất hoạt động theo mô hình Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty Phân bón Miền Nam và Công ty Phân bón Bình Điền chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần; phối hợp với Ban quản lý Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình chuẩn bị nội dung phát động liên kết thi đua quốc tế, đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ xây dựng các hạng mục của Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, sớm chuyển tiếp giai đoạn đầu tư.

Công tác xã hội từ thiện của CĐ được duy trì và đẩy mạnh thông qua hoạt động thăm và tặng quà Tết Nguyên Đán tại Công ty TNHH 1 thành viên Apatit Việt Nam, Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty TNHH 1 thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty CP Pin Xuân Hòa, Nhà máy DAP - VINACHEM; thăm chuyên gia và công nhân Trung Quốc trên công trình xây dựng Nhà máy Đạm Ninh Bình; thăm tặng quà các cụ lão thành Cách mạng trong Ngành, Ban Liên lạc Hưu trí Hóa chất, công nhân bị tai nạn lao động nặng, gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt… Ngoài ra, CĐ còn phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động đóng góp xây dựng quỹ từ thiện thông qua đóng góp tự nguyện của cán bộ CNVC, đồng thời chỉ đạo CĐCS đẩy mạnh phong trào xây dựng Mái ấm CĐ, phấn đấu hết năm 2010 xóa hết nhà tranh tre nứa lá cho công nhân khó khăn trong Tập đoàn và phối hợp với Tập đoàn thực hiện chương trình 30a của Chính phủ xóa nghèo cho các huyện nghèo.

Triển khai chỉ đạo của Thường trực Thường vụ, CĐCS đã tổ chức tổng kết khen thưởng năm 2009, xây dựng chương trình biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010, triển khai kế hoạch tham gia sản xuất an toàn trong dịp Tết Nguyên Đán, xây dựng chương trình công tác CĐ năm 2010 và triển khai thực hiện đăng ký xây dựng CĐCS vững mạnh, đăng ký các công trình chào mừng các sự kiện lớn năm 2010, phát triển đoàn viên mới, triển khai kế hoạch chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại hội CĐ hết nhiệm kỳ năm 2010. Đến nay đã có 5 CĐCS tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ, bầu và phân công nhiệm vụ Ban chấp hành, ủy ban Kiểm tra CЅ

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2010, CĐ Công nghiệp hóa chất VN đã ra quyết định thành lập CĐ Công ty Tài chính CP Hóa chất, ra mắt CĐ Ban quản lý Dự án Nhà máy DAP số 2, bàn giao CĐ Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất Miền Nam về Liên đoàn Lao động Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, CĐ Công nghiệp hóa chất VN đã hoàn thành các thủ tục pháp lý đổi tên CĐ Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam thành CĐ Công nghiệp hóa chất VN, bầu bổ sung các ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ và bầu bổ sung 1 đồng chí Phó Chủ tịch thay thế đồng chí nghỉ chế độ.

Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ CĐ các cấp tiếp tục được duy trì theo phương án đã được CĐ Công thương phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm 2010, CĐ Công nghiệp hóa chất VN đã mở 2 lớp đào tạo cho 70 đồng chí là tổ trưởng, tổ phó, ủy viên Ban chấp hành các CĐCS; 03 lớp cho 141 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS và cử 07 đồng chí tham gia lớp giảng viên kiêm chức do CĐ Công thương, Viện FES và các chuyên gia CĐ Kim khí Đức đào tạo.

Căn cứ hướng dẫn của CĐ Công thương Việt Nam, Thường trực Ban thường vụ đã phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo CS triển khai tổng kết đánh giá thực hiện công tác bảo hộ lao động năm 2009 kết hợp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ XII và triển khai kế hoạch bảo hộ lao động tại CS năm 2010. Theo báo cáo, có 27 đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; 24 đơn vị tổ chức tổng kết, phát động thi đua, tham gia biểu dương về công tác bảo hộ lao động với địa phương… Các hoạt động kiểm tra và tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tuyên truyền về công tác bảo hộ lao động được các CĐCS triển khai tốt. Nhiều đơn vị đã tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, sơ cấp cứu cho người lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong đơn vị.

Ban Nữ công - Tuyên giáo CĐ Công nghiệp hóa chất VN sau khi được kiện toàn đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Tập đoàn, Bộ Công thương và triển khai công tác nữ CNVC năm 2010, chỉ đạo Ban Nữ công các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày 8/3 và kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ, sự ủng hộ của lãnh đạo Tập đoàn, Ban Nữ công CĐ Công nghiệp hóa chất VN đã chỉ đạo CĐCS phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức xét khen thưởng và tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Phong trào thi đua Giỏi việc nước - Đảm việc nhà từ CS giai đoạn 2006 - 2010.

Đặc biệt từ đầu năm đến nay, được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thí sinh, lãnh đạo và Ban chấp hành CĐCS, sự chỉ đạo của Thường vụ Thường trực, sự hỗ trợ tích cực của các ban thuộc CĐ Công nghiệp hóa chất VN, Ban tuyên giáo - Nữ công, Ban Tổ chức - Đào tạo đã phối hợp hoàn thành công tác chuẩn bị tài liệu, chương trình, cơ sở vật chất để tổ chức Hội thi Cán bộ CĐ giỏi CĐ Công nghiệp hóa chất VN năm 2010 tại Hà Nội với 35 thí sinh đăng ký dự thi chính thức. Đây là dịp để các thí sinh thể hiện trình độ, kiến thức, kinh nghiệm hoạt động CĐ tại đơn vị và tài năng cá nhân, đồng thời cũng là dịp tập huấn trực quan công tác tuyên truyền, học tập nghiệp vụ hoạt động, kinh nghiệp giải quyết tình huống đối với các đồng chí chủ tịch CĐCS và cán bộ CĐ các cấp.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, có 5 tập thể và 7 cá nhân thuộc CĐCS được Bộ trưởng Bộ Công thương tặng Bằng khen về thành tích Vì sự tiến bộ của phụ nữ. CĐ Công nghiệp hóa chất VN đã xét và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen và Huy hiệu Lao động sáng tạo cho 28 cán bộ lãnh đạo, công nhân kỹ thuật của 5 đơn vị và hiện đang hoàn thiện hồ sơ của 4 đơn vị với 30 cá nhân báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Nhìn chung, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công thương, Đảng ủy Tập đoàn HCVN và CĐ cấp trên, lãnh đạo Tập đoàn đã đoàn kết, năng động chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp cùng CĐCS thành viên vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, phong trào thi đua vẫn chưa được chú trọng, nhất là phong trào tập hợp ý tưởng và sáng kiến tiết kiệm; một số đơn vị chưa quan tâm đến việc xây dựng tiêu chuẩn, điều tra CNLĐ khó khăn; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ có biểu hiện chủ quan… Phát huy thành tích đã đạt được, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, CĐ Công nghiệp hóa chất VN sẽ phối hợp với CĐCS khắc phục các tồn tại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công đoàn 6 tháng cuối năm cũng như cả năm 2010.

P.V

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,