Chuyển hóa N2 ở áp suất khí quyển và nhiệt độ phòng

20/08/2010 09:22' AM
Nhà nghiên cứu Paul J. Chirik thuộc Đại học Cornell cho biết, tuy N2 rất sẵn có và rẻ nhưng khó có thể dùng làm chất phản ứng vì nó gần như trơ, chủ yếu do nó không phân cực và có liên kết ba rất mạnh. Trên thực tế, hầu hết các hợp chất nitơ đều được sản xuất từ amoniăc - một chất được tạo ra nhờ quá trình Haber - Bosch, trong đó sử dụng N2 làm nguyên liệu dưới điều kiện áp suất và nhiệt độ rất cao.

Các phụ gia khử bọt và trợ lọc trong sản xuất axit phốtphoric

20/08/2010 09:21' AM
Phần lớn axit phốtphoric được sản xuất bằng quy trình trích ly, trong đó quặng phốtphat phản ứng với axit sunphuric để tạo ra axit phốtphoric và sản phẩm phụ canxi sunphat. Tùy theo quy trình được sử dụng, canxi sunphat có thể ở dạng gip (CaSO4. 2H2O) hoặc hemi-hydrat (CaSO4.1/2H2O)

Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2010 Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

20/08/2010 09:20' AM
Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn các cấp về kiến thức pháp luật, chính sách, chế độ đối với người lao động, hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, phương pháp hoạt động của tổ chức công đoàn, nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, Công đoàn Công nghiệp hóa chất (CNHC) Việt Nam sẽ tiến hành

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2010

20/08/2010 09:19' AM
Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cùng với sự năng động của các đơn vị và công đoàn cơ sở (CĐCS) thành viên, hoạt động công đoàn của CĐ Công nghiệp Hóa chất (CNHC)

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2010 – 2015

20/08/2010 09:17' AM
Năm năm tới (2010 - 2015) là chặng đường đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ cùng hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (TĐ HCVN); là chặng đường phấn đấu quyết liệt để thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn trở thành một Tập đoàn kinh tế hàng đầu của ngành Công nghiệp Hóa chất

Công ty Phân bón Bình Điền phấn đấu tăng trưởng hợp lý, bền vững

20/08/2010 09:16' AM
Năm 2010 là năm đầu tiên Công ty Phân bón Bình Điền (BFC) bước vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Do đó, BFC khó tránh khỏi những khó khăn do hoạt động trong mô hình mới này. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty, BFC đã đặt mục tiêu cho năm 2010

Hanichemco: Các giải pháp kỹ thuật nhằm thực hiện tiết kiệm, giảm định mức tiêu hao năm 2010

20/08/2010 09:14' AM
Năm 2009, Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (HANICHEMCO) đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất và mục tiêu sản lượng đối với các sản phẩm chính trong kế hoạch sản xuất, đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, công tác quản lý và thực hiện tiết kiệm, giảm định mức tiêu hao có nhiều tiến bộ.
2
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,