Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: Kết quả hoạt động quý III/2010 - nhiệm vụ công tác quý IV/2010

01:23' PM - Thứ sáu, 17/12/2010

Quý III/2010, hoạt động công đoàn của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CĐ CN HCVN) đã được triển khai với nhiều thuận lợi nhờ tiếp tục nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn HCVN và lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Trong quý, CĐ tập trung chỉ đạo các CĐ cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn: Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đại biểu Công nhân viên chức Tập đoàn lần thứ VI, Đại hội thi đua yêu nước Tập đoàn lần thứ III, Đại hội thi đua Bộ Công thương, Đại hội Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI, với phương châm khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch SXKD, tiết kiệm chi phí, sản xuất an toàn..., tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện kế hoạch công tác của Ban chấp hành, trong quý III/2010 CĐ CN HCVN đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc CĐ cơ sở (CĐCS) triển khai đúng kế hoạch về tổ chức đại hội nhiệm kỳ CĐCS: Đã có 13 CĐCS hoàn thành nhiệm vụ tổ chức đại hội nhiệm kỳ, kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động ổn định.

Đối với công tác bảo hộ lao động (BHLĐ), an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và bảo vệ môi trường (BVMT): trong quý, CĐ tiếp tục phối hợp với Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch BHLĐ, thực hiện chức năng của CĐ trong công tác BHLĐ tại doanh nghiệp. Đặc biệt, CĐ đã chú trọng các hoạt động kiểm tra và tự kiểm tra ATVSLĐ - PCCN, tuyên truyền về công tác BHLĐ. Bên cạnh đó, CĐ cũng phối hợp với Hội đồng BHLĐ Tập đoàn tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ BHLĐ cho 210 cán bộ lãnh đạo chính quyền, CĐ, cán bộ phụ trách ATVSLĐ và môi trường ở các đơn vị khu vực phía Bắc và phía Nam theo hướng dẫn trong Thông tư 37/2005 của Bộ lao động Thương binh xã hội về công tác đào tạo, tập huấn BHLĐ. CĐ cũng đã phối hợp với Tập đoàn triển khai hoạt động kiểm tra việc thực hiện công tác BHLĐ, ATVSLĐ, môi trường tại 8 đơn vị thành viên phía Bắc và 12 đơn vị thành viên phía Nam. Hầu hết các công ty có nhiều nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn lao động, cháy nổ đều được đoàn kiểm tra, xem xét, phát hiện và kiến nghị lãnh đạo các đơn vị rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục.

Trong quý, dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành CĐ CN HCVN, các cấp CĐ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện, theo tinh thần chỉ thị liên tịch của Tổng giám đốc và Ban chấp hành CĐ về ủng hộ xây dựng các quỹ từ thiện, vận động công nhân lao động (CNLĐ) hưởng ứng, đóng góp tại cơ sở. CĐ và các đơn vị thành viên đã hoàn thành 9 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân các công ty thành viên. CĐ cũng đã tổ chức thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ, các đồng chí thương binh đang làm việc trong các đơn vị thành viên, công nhân bị tai nạn lao động nặng.

Đối với công tác nữ công, Ban nữ công CĐ đã hướng dẫn công tác nữ công CĐCS, triển khai kế hoạch hoạt động chăm sóc con cán bộ công nhân viên chức nhân dịp kết thúc năm học, tổ chức các hoạt động hè 2010, tổ chức các hoạt động nhân Tháng Hành động vì trẻ em Việt Nam, Ngày toàn dân khuyến học (2/10), công tác khen thưởng nữ công nhân viên chức lao động đợt tổng kết 5 năm Phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Nhân dịp năm học mới 2010 - 2011, CĐ CN HCVN đã tặng thưởng 170 triệu đồng cho 340 cháu là con cán bộ, đoàn viên CĐ, CNLĐ và đoàn viên CĐ danh dự ở 39 đơn vị CS thi đỗ vào các trường đại học (nguyện vọng 1) và 259 cháu đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh thành phố.

Đối với công tác kiểm tra, Ban chấp hành CĐ các cấp chỉ đạo và hướng dẫn kiện toàn ủy ban kiểm tra CĐCS và triển khai chương trình hoạt động. Tình hình khiếu kiện trong thực hiện chính sách đối với người lao động đã được giải quyết, không có đơn thư vượt cấp. CĐ CN HCVN đã phối hợp với Ban chấp hành CĐCS và lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác tư tưởng, hướng dẫn giải quyết các thắc mắc của người lao động ngay từ CS. Ngoài ra, CĐ CN HCVN còn tham gia với lãnh đạo Tập đoàn rà soát kế hoạch 2010 và xây dựng kế hoạch năm 2011 của các đơn vị thành viên.

Nhìn chung, các hoạt động của CĐ CN HCVN trong quý III/2010 đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ vì sự tăng trưởng chung của toàn Tập đoàn. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu chung của toàn Tập đoàn trong năm 2010 thì nhiệm vụ tiếp tục triển khai các hoạt động trong quý IV/2010 của CĐ CN HCVN còn rất lớn. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả năm 2010, trong quý IV/ 2010, CĐ CN HCVN sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong CNLĐ, động viên cán bộ CNVC-LĐ hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010 với mục tiêu “Vượt qua khó khăn - Ra sức tiết kiệm - Sản xuất an toàn - Hiệu quả”; động viên CNLĐ trong các đơn vị thành viên đẩy mạnh phong trào tập hợp ý tưởng sáng tạo, phong trào sáng kiến, tiết kiệm, chống lãng phí, hạ giá thành; tham gia với Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tiếp tục sắp xếp đổi mới quản lý, hoàn thiện mô hình hoạt động Công ty cũng như mô hình TNHH của Tập đoàn; CĐ sẽ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tập đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch BHLĐ năm 2010 và hướng dẫn các cơ sở đẩy mạnh công tác tự kiểm tra ATVSLĐ - PCCN, cải thiện, bảo vệ môi trường và người lao động, đồng thời chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống văn hóa, thể chất, tinh thần cho CNLĐ. Mặt khác, CĐ Tập đoàn vẫn tiếp tục thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, kết nạp đoàn viên CĐ danh dự, giới thiệu cán bộ đoàn viên CĐ ưu tú cho các cấp ủy đảng, bổ sung cán bộ các cấp để xây dựng CĐCS vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CNVC-LĐ chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các hoạt động chăm sóc con CNLĐ, các hoạt động theo tiêu chí của Phong trào Phụ nữ Hai giỏi, thực hiện kế hoạch Vì sự tiến bộ của phụ nữ, triển khai công tác tổng kết, khen thưởng hoạt động công tác nữ công trong năm, tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào Phụ nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", phong trào xã hội từ thiện 5 năm 2006 - 2010; đồng thời triển khai các công tác hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với CĐCS triển khai thực hiện các mặt hoạt động tại CĐCS theo kế hoạch cuối năm.

P.V

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,