Xây dựng tiêu chuẩn kali clorua cho phân bón và nghiên cứu sử dụng magie clorua trong muối mỏ kali Lào

01:40' PM - Thứ năm, 18/11/2010

Cấp đề tài: Tổng Công ty

Cơ quan thực hiện: Viện Hóa học Công nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: VH

Mã tài liệu: TCT 8-2008

Nội dung tóm tắt:

Đề tài: “Xây dựng tiêu chuẩn kali clorua cho phân bón và nghiên cứu sử dụng magie clorua trong muối mỏ kali Lào“ được thực hiện theo Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 04/HĐ-HCVN ngày 09 tháng 07 năm 2008 của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam và Quyết định số 393/VHH-KH ngày 12 tháng 08 năm 2008 của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam giao nhiệm vụ cho Phòng Thí nghiệm trọng điểm.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm kali clorua cũng như tận dụng được các sản phẩm khác sau khi đã tách kali clorua trong muối mỏ sử dụng cho phân bón như magie clorua, natri clorua.

Nội dung của đề tài:

- Thu thập tài liệu về chỉ tiêu chất lượng và phương pháp thử cho sản phẩm kali clorua

- Thu thập tài liệu về sản xuất chất tan băng tuyết và một số sản phẩm khác từ magie clorua và natri clorua.

- Xây dựng chỉ tiêu chất lượng và phương pháp thử cho sản phẩm kali clorua sử dụng cho phân bón với các chỉ tiêu: pH, %Độ ẩm, %KCl (%K2O), %Na, %Mg, %Fe.

- Tiến hành sản xuất chất tan băng tuyết trong phòng thí nghiệm và thử độ gỉ của chất tan băng tuyết trên kim loại.

- Tiến hành xây dựng quy trình công nghệ sản xuất chất tan băng tuyết từ nguồn magie clorua và natri clorua trong muối mỏ kali Lào.

- Định hướng một số quy trình công nghệ sản xuất MgO và MgCO3 từ nguồn MgCl2 trong muối mỏ kali Lào ứng dụng cho nhiều ngành khác.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,