Nghiên cứu tổng hợp loại thuốc tuyển quặng apatit loại II Lào cai trên cơ sở là hợp chất ankyl este phosphat và bước đầu đánh giá khả năng tuyển nổi của thuốc đối với quặng apatit loại II Lào cai

01:38' PM - Thứ năm, 18/11/2010

quan thực hiện: Viện Hóa học Công nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: VH

Mã tài liệu: TCT 10-2008

Nội dung tóm tắt:

Ở nước ta, nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất phân lân là quặng apatit Lào Cai. Trữ lượng quặng I, II, III đã được thăm dò đánh giá đến ngày 31/ 12/ 03 vào khoảng 502 triệu tấn. Trong đó quặng apatit loại II chiếm khoảng 235 triệu tấn. Quặng giàu apatit đơn khoáng loại I chỉ chiếm khoảng 6,5% trong tổng số quặng I, II và III lại nằm phân bố trên chiều dài 110 km, trữ lượng nhỏ phân bố rộng nên việc tăng năng suất khai thác quặng I lên 300.000 tấn/năm trong giai đoạn tới là khó khăn. Cùng với việc khai thác quặng I là quặng III cũng bị hạn chế về sản lượng vì khả năng khai thác quặng III cũng không thể vượt quá 6-7 lần quặng I đã có trong cân đối trữ lượng. Do đó cũng không dễ dàng nâng công suất tuyển lên 1 triệu tấn quặng tinh/năm. Xa hơn nữa khi nguồn quặng loại I và loại III cạn kiệt thì quặng apatit loại II là nguồn nguyên liệu chủ lực cho sản xuất phân bón chứa lân ở Việt Nam.

Việt Nam hiện nay, quặng apatit loại II có trữ lượng lớn nhưng chủ yếu chỉ sử dụng trực tiếp để sản xuất phân lân nung chảy, phốt pho vàng với số lượng hạn chế 700.000 T/năm.

Trong giai đoạn sắp tới, quặng II không chỉ được sử dụng trực tiếp cho nhu cầu sản xuất phân lân nung chảy mà cần được làm giàu để nâng cao hàm lượng P2O5 cung cấp cho ngành sản xuất phân bón. Với việc xây dựng nhà máy sản xuất diamoni phosphat (DAP) Đình Vũ thì giai đoạn năm 2005 -2010 tổng sản phẩm phân lân chế biến đạt 1,3 -1,4 triệu tấn/năm và như vậy nhu cầu quặng apatit là: 350- 400 nghìn tấn loại I /năm và khoảng 990 nghìn tấn quặng tinh tuyển/năm. Dự kiến đến năm 2012 khi nhà máy sản xuất DAP số 2 với công suất 330 nghìn tấn/năm được xây dựng thêm, nếu lượng quặng tinh nguyên liệu này cũng đi từ quặng III thì sẽ khó khăn trong việc khai thác quặng III để cung cấp cho các nhà máy tuyển, do đó cần phải tính đến tuyển quặng apatit loại II [2].Trong quyết định số 28/ QĐ-BCT ngày 18-08-2008 của Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng apatit giai đoạn 2008-2020 có tính đến sau năm 2020 đã nêu rõ : Xây dựng nhà máy tuyển quặng apatit loại hai công suất 500.000 tấn quặng tinh/năm trong giai đoạn 2015- 2020[3]. Vì vậy nghiên cứu tuyển và các nội dung liên quan đến quặng apatit loại II Lào Cai cần được quan tâm ngay từ bây giờ thì sau 7- 10 năm nữa nguồn tài nguyên apatit loại II đang nằm trong lòng đất mới phát huy được tiềm năng to lớn của nó và phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành sản xuất chế biến phân bón phục vụ nông nghiệp.

Làm giàu quặngII có nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có phương pháp tuyển nổi. Thuốc tuyển dạng ankyl este phosphat là loại thuốc tuyển đã được sử dụng có hiệu quả cao đối với các loại quặng khác nhau trên thế giới.Việc sử dụng loại thuốc này làm thuốc tập hợp khi tuyển nổi quặng apatit dạng apatit dolomit cho tới những năm gần đây mới được các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu. Việt nam chưa có công trình nghiên cứu nào công bố ứng dụng loại thuốc tập hợp này để tuyển nổi quặng apatit loại II Lào cai.

Do vậy, trong báo cáo này chúng tôi tập trung nghiên cứu tổng hợp loại thuốc tuyển quặng apatit loại II Lào cai trên cơ sở là hợp chất ankyl este phosphat và bước đầu đánh giá khả năng tuyển nổi của thuốc đối với quặng apatit loại II Lào Cai

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,