Soát xét và xây dựng một số tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn ngành (TCN) phục vụ Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam

01:49' PM - Thứ năm, 18/11/2010

Cấp đề tài: Tổng Công ty

quan thực hiện: Viện Hóa học Công nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Xuân Lãng

Mã tài liệu: TCT 07.2007

Nội dung tóm tắt:

* Cơ sở pháp lý, xuất xứ nhiệm vụ:

Nhiệm vụ: "Soát xét và xây dựng một sôi tiêu chuẩn việt nam (TCVN) và tiêu chuẩn ngành (TCN) phục vụ Tổng công ty hóa chất Việt Nam" được thực hiện theo quyết định số 08/HĐ-HCVN ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam giao nhiệm vụ nghiên cứu năm 2007 cho Viện Hóa học công nghiệp và quyết định số 293/VHH-KH ngày 3 tháng 7 năm 2007 của Viện Hóa học công nghiệp giao nhiệm vụ cho Phòng thí nghiệm trọng điểm.

* Tính cấp thiết và mục tiêu của nhiệm vụ:

Phân bón hiện đang đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam, vì vậy một mặt Chính phủ khuyến khích các Công ty liên danh xây dựng các nhà máy ở Việt Nam, mặt khác cũng khuyến khích và hỗ trợ các Công ty trong nước xây dựng hoặc mua thiết bị đồng bộ các nhà máy phân bón của nước ngoài. Nhà máy DAP của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam là một trong những mô hình như vậy. Tuy nhiên hiện nay chúng ta chưa có tiêu chuẩn về phân bón DAP, ngay cả hai tiêu chuẩn về axit sufuric (TCVN 2718 - 78 Thuốc thử - Axit sunfunc và TCVN 5719 – 1993 Axit sunfuric kỹ thuật) là những tiêu chuẩn khá cần thiết cho nguyên liệu của nhà máy cũng đã lạc hậu, quy định hàm lượng chất chính trong cả hai tiêu chuẩn là 92% đều không phù hợp với khả năng của Công ty Supe photpnat và Hóa chất Lâm Thao hiện có thể sản xuất được hàm lượng trên 95% để cung cấp cho nhà máy DAP.

Vì vậy mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng TCN cho phân bón DAP và soát xét TCVN 2718 - 78 Thuốc thử - Axit sunfuric và TCVN 5719 – 1993 Axit sunfuric kỹ thuật.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,