Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất Sorbitol có độ sạch cao từ Glucoza Việt Nam

01:45' PM - Thứ năm, 18/11/2010

Cấp đề tài: Tổng Công ty

Cơ quan thực hiện: Viện Hóa học Công nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Thu Hà

Mã tài liệu: TCT 2.2007

Nội dung tóm tắt:

Sorbitol là một loại đường tự nhiên thuộc nhóm polyol và được chuyển hoá thành fructoza trong cõ thể con ngýời. Trong tự nhiên, ngýời ta tìm thấy chúng trong nhiều loại quả. Sorbitol có ứng dụng rộng rãi trong các ngành thực phẩm, mỹ phẩm, y tế và các ứng dụng công nghiệp khác. Sorbitol được sản xuất từ quá trình hydro hoá glucoza, sản phẩm của quá trình lên men tinh bột.

Kết quả:

- Nghiên cứu qui trình sản xuất sorbitol, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khâu bảo quản sản phẩm, trên nguyên liệu là glucoza Việt Nam dạng tinh khiết (độ sạch > 98%) và glucoza dạng đóng bánh. Các thực nghiệm nμy đã cho thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu hoμn thiện công nghệ trên cơ sở sử dụng nguyên liệu thực. Sẽ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết mμ khi tiến hμnh trên nguyên liệu model (hóa chất tinh khiết, nghiên cứu lượng nhỏ) chúng ta hầu như không bao giờ gặp phải

- Đề tài đã tiến hành nghiên cứu phản ứng tổng hợp sorbitol trên cơ sở xúc tác được điều chế bởi hãng công nghiệp theo qui trình đề xuất bởi nhóm nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu các tính chất hóa lý cũng như tính chất xúc tác của các xúc tác này cho thấy qui trình điều chế đã được lựa chọn rất thích hợp với việc triển khai sản xuất xúc tác ở qui mô lớn. Hơn nữa, việc hãng công nghiệp chấp nhận điều chế xúc tác để cung cấp cho chúng ta một lần nữa khẳng định tính khả thi trong việc triển khai sản xuất ở qui mô lớn theo công nghệ liên tục sử dụng xúc tác trên cơ sở Ru/C.

- Đề tài đã tiến hμnh xác định suất tiêu tốn xúc tác trên một đơn vị sản phẩm đối với hai loại nguyên liệu glucoza khác nhau (loại tinh khiết và loại đóng bánh) ở các điều kiện phản ứng tối ưu và sản xuất được 28 lít sản phẩm sorbitol 70 % đạt tiêu chuẩn đã đăng ký. Với glucoza tinh khiết, độ chuyển hóa glucoza đạt giá trị 100% với độ chọn lọc sorbitol trên 99% trong suốt thời gian dμi. Với glucoza dạng đóng bánh, độ chọn lọc sorbitol cũng rất cao, trên 99% nhưng độ chuyển hóa glucoza thì giảm theo thời gian. Điều này cho thấy, đối với cả hai loại nguyên liệu chúng ta đều sản xuất được sorbitol với độ chọn lọc cao nhưng suất tiêu tốn xúc tác trên một đơn vị sản phẩm khi sử dụng nguyên liệu glucoza đóng bánh cao hơn khi sử dụng nguyên liệu glucoza tinh khiết.

- Từ các kết quả thực nghiệm xác định suất tiêu tốn xúc tác trên một đơn vị sản phẩm đề tài đã sơ bộ tính toán giá thành sản phẩm. Nhìn chung, công nghệ liên tục với lớp xúc tác cố định sản xuất ra sorbitol có giá thành thấp hơn giá thành của sorbitol được sản xuất bằng công nghệ gián đoạn với xúc tác Ni-Raney

- Cuối cùng, mô hình thiết bị và các giải pháp triển khai ở qui mô pilot đã được đề xuất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,