Hiệp ước bảo hộ sáng chế

12:00' AM - Chủ nhật, 11/05/2003

Vào ngày 19-6-1970 tại  Washington (Mỹ) 11 nước ký một hiệp ước hợp tác Patent (patent Cooperabon Treaty viết tắt là PCT) nhằm góp phần đẩy mạnh sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hộ sáng chế, nâng cao hiệu quả của việc bảo hộ sáng chế của từng quốc gia.

Từ đó đến nay đẽ có 58 nước tham gia hiệp ước này. Điều đókhẳng định ý nghĩa to lớn và giá trị thực tiễn của hiệp ước đối với các thành viên tham gia.

Theo hiệp ước này, công dân của một nước có sáng chế muốn được bảo hộ, phải nộp đơn đăng ký sáng chế cho cơ quan sở hữu công nghiệp Quốc gia (gọi là cơ quan patent)theo các thủ tục quy định trong luật sáng chế. Nếu sáng chế xin bảo hộđáp ứng các yêu cầu của luật sáng chế, người nộp đơn được cấp bằng sáng chế(patent). Bằng sáng chế bảo đảm quyền sở hữu sáng chế của chủ sáng chế trong thời hạn từ 10 đến 20 năm. Bằng sáng chế được cấp ở nước nào thì có hiệu lực trên lãnh thổ nướcđó. Nếu muốn sáng chế của mìnhđược bảo hộ ở các nước khác, thì người có sáng chế phải làm đơn đăngký cho cơ quan patent của từng nước theo thủ tức mà luật sáng chế của nước đó quy định.

Hiệp ước PCT quy định một hệ thống quốc tế, thống nhất về việc nộpđơn, xem xét sơ bộ, tra cứu thông tin, thông báo và công bố kết quả tra cứu thông tin bằng sáng chế. Đơn đăng kýđược cơ quan nhận đơn chuyển cho văn phòng Quốc tế của WIPO. văn phòng này sẽ gửi bản sao cho những nước thành viên của hiệp ước mà người nộp đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế. Văn phòng Quốc tế chỉ  định một trong so các cơ quan patent có uy tín,có đủ tư liệu và phương tiện tra cứu các thông tin có liên quan đến đơnđăng ký quốc tế, đó là cơ quan patentcủa các nước và tổ chức Quốc tế mỹ, Nhật, Nga, Thụy Điển-, ôxtrâylia, Áo và patent châu Âu.

Căn cứ vào kết quả tra cứu, cơquan patent tương ứng sẽ xem xét và quyết định cấp hay không cấp bằng sáng chế. Nhờ có việc tra cứu quốc tế cũng như việc xem xét đơn đăng ký quốc tế mà công việc xét cấp bằng của cơ quan patent ở các nước giảm bớt một cách đáng kể, về chất lượng lại được nâng cao.

Khi có kết quả tra cứu, đơn đăngký quốc tế được gửi tới người nộpđơn. Căn cứ vào đó người nộp đơn cóthể quyết định tiếp tục xin cấp bằng sáng chế hay rútđơn đăng ký sángchế của mình, và họ có được một thời gian dài là 18 tháng (hoặc hơn) để cân nhắc kỹ khi quyết định xin bảo hộ sáng chế nước này hay nước kia, tìm kiếm người đại diện sở hữu công nghiệp để thực hiện việc xin bảo hộ sở hữu.

Việc công bố đơn đăng ký quốc tế cùng với việc công bố kết quả tra cứu thông tin liên quan đến đơn đăng ký  quốc tế giúp các nhà nghiên cứu khoa học, triển khai kỹ thuật, các viện nghiên cứu, trường  đại học và các cơ sở sản xuất có điều kiện tiếp cận nhanh chóng với những hệ thống thông tin liên quan đến các sáng chếđăng ký xin bảo hộ theo hiệp ước PCT 5% nước thành viên.

Số lượng sáng chế ở cây nướcđang phát triển ngày càng tăng, sẽ chiếm một tỷ lệ quan trọng trong tổng số sáng chếđược cấp bằng trên toàn thế giới. Các nước đang phát triển là thành viên của hiệp ước PTCđược hưởng sự giúp đỡ đáng kể về mặt kỹ thuật, đào tạo nghiệp vụ và những ưu đãi về tài chính.

MAI MAI

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,