Thực hiện một số chính sách ưu tiên đối với lao động nữ tại doanh nghiệp

12:00' AM - Thứ năm, 15/05/2003

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 79/1997/TT-BTC liên quan đến Nghị định số 23/CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về những qui định riêng đối với lao động nữ trong doanh nghiệp.

Theo nghị định, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ là:

- Doanh nghiệp sử dụng thường xuyên từ 10 đến 100 lao động nữ và có số lao động nữ chiếm 50% trở lên so với tông số lao động có mặt thường xuyên tại doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp thường xuyên có trên 100 lao động nữ và có số lao động nữ từ 30% trở lên so với tổng số lao động có mặt thường xuyên tại doanh nghiệp.

* Ở những doanh nghiệp đó, có quyền: ưu tiên sử dụng một phần trong tổng vốn đầu tư hàng năm của doanh nghiệp để chi cho việc cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ theo tỷ lệ sau: .

- Mức chi tôi đa 10% nếu nguồn vốn đầu tư hàng năm từ 500 triệu đồng trở lên, nhưng mức chi không quá 500 triệu  đồng.

- Mức chi tối đa 15% ,nếu nguồn vốn có mức dưới 500 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên đây được dùng vào các công việc có tính chất cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ khi:

- Trang bị hệ thống chống nóng (lạnh) chống ồn, hút bụi trong các phân xưởng, nhà máy.

- Làm thêm lán tạm che mưa che nắng chống bụi... trên các công trường, nông trường và nơi làm việc ở ngoài trời.

- Xây dựng nhà tắm nữ, nhà vệ sinh nữ cố định ở các phân xưởng, nhà máy hoặc nhà lưu động ở nơi làm việc ngoài trời.

- Xây dựng sửa chữa và mua sắm đủ tài sản mau hỏng cho nhà trẻ, lớp mẫu giáo của doanh nghiệp.

* Ngoài các khoản chi trên, các khoản chi thêm sau đây mà doanh nghiệp có nhiều lao động nữ được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh như:

- Chi phí cho công tác đào tạo lại nghề cho nữ công nhân viên nếu nghề cũ không phù hợp, để chuyển đổi sang nghề khác theo qui hoạch phát triển của doanh nghiệp.

- Chi phí tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho cô giáo dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp quản lý: Số cô giáo này được xác định theo định mức do ngành giáo dục quy định.

- Chi phí để tổ chức thêm một lần khám sức khỏe trong năm, chủ yếu là khám bệnh nghề nghiệp mãn tính, phụ khoa.

- Chi bồi dưỡng thêm 1 lần cho người lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai. Mức chi không quá 300.000 đồng (đối với doanh nghiệp ở thành phố, thị xã, thị trấn) và không quá 500.000 đồng (đối với doanh nghiệp ở vùng sâu vùng xa, hải đảo...).

Trong thời gian cho con bú, nếu vì lý do khách quan nào đó mà không về cho con bú , ở lại làm việc cho doanh nghiệp, thì thời gian làm việc thêm (tương ứng với thời gian cho con bú) được doanh nghiệp trả trợ cấp làm thêm giờ như qui đinh hiện hành.

PV

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,