VINACHEM- Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2010

10:42' AM - Thứ tư, 03/11/2010

6 tháng đầu năm 2010, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (HCVN) vẫn tiếp tục gặp khó khăn do giá điện, than, xăng dầu và một số loại vật tư nguyên liệu liên tục tăng đã làm tăng chi phí sản xuất đối với tất cả các ngành hàng. Đặc biệt trong quý II/2010, tình trạng thiếu điện cho sản xuất, tình trạng cắt điện đột xuất đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó, việc ngân hàng thực hiện cho vay thỏa thuận với lãi suất có xu hướng tăng cao; việc không bố trí đủ vốn theo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của Tập đoàn đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án.

Trước những khó khăn đó, để duy trì và phát triển SXKD, ngay từ quý I năm 2010 Lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Tập đoàn và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 về những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 về ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng 6,5% trong năm 2010. Nhờ thực hiện triệt để các giải pháp đã đề ra, tính đến hết ngày 30/06 Tập đoàn đã đạt được những kết quả khả quan trong SXKD:

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.205 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2009;

- Doanh thu đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2009;

- Lợi nhuận đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2009;

- Nộp ngân sách đạt 565,6 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm 2010.

- Giá trị xuất nhập khẩu đạt 147 triệu USD, tăng 8% so với 6 tháng đầu năm 2009. Trong đó: giá trị xuất khẩu ước đạt 53,2 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2009; giá trị nhập khẩu ước đạt 93,7 triệu USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2009.

- Sản lượng các sản phẩm chủ yếu: phân supe lân đạt 513.500 tấn; phân lân nung chảy đạt 261.800 tấn; phân urê đạt 87.900 tấn; phân NPK đạt 732.000 tấn; phân DAP đạt 65.000 tấn; xút thương phẩm đạt 10.300 tấn; axit sunfuric thương phẩm đạt 34.900 tấn; lốp xe đạp đạt 5,5 triệu chiếc; lốp xe máy đạt 2,7 triệu chiếc; lốp ôtô đạt 952 nghìn chiếc; pin các loại đạt trên 87 triệu viên; ắcquy các loại đạt 840.000 kWh; chất giặt rửa đạt 193 nghìn tấn; v.v...

Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn đã tăng cường tiết giảm và kiểm soát chặt chẽ chi phí, đẩy mạnh SXKD. Các đơn vị sản xuất phân bón đã cố gắng duy trì sản xuất ổn định và giữ bình ổn giá. Trong điều kiện khó khăn chung, nhiều đơn vị đã vượt lên và đạt giá trị sản xuất công nghiệp cao hơn 50% so với kế hoạch năm 2010 và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Công ty Phân bón Bình Điền đạt tăng trưởng 19%; Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam đạt tăng trưởng 15%, Công ty Cổ phần Bột giặt NET đạt tăng trưởng 13,7%, Công ty Cổ phần Hóa chất và Vi sinh đạt 21,2%; Các đơn vị sản xuất cao su trong 6 tháng đầu năm 2010 có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp so cùng kỳ rất khả quan: Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng tăng trưởng 14,8%, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng tăng trưởng 9,3%.

Song song với việc đẩy mạnh SXKD, Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng với tổng giá trị đầu tư thực hiện của 6 tháng đầu năm đạt 3.179 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch năm, tăng 78% so với 6 tháng đầu năm 2009. Tập đoàn đã triển khai rà soát các dự án đầu tư, tiếp tục tập trung vốn đầu tư cho các dự án khả thi và các dự án trọng điểm để sớm đi vào hoạt động, trong đó tập trung cho các dự án: Nhà máy Đạm than Ninh Bình, Mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc, Nhà máy tuyển Apatit Bắc Nhạc Sơn, Nhà máy DAP số 2, Sản xuất lốp xe tải radial tại Đà Nẵng, Khai thác muối mỏ tại Lào, Sản xuất lốp xe tải toàn thép tại Bình Dương, Nhà máy Ắc quy Nhơn Trạch. Thêm vào đó, Tập đoàn cũng tiếp tục triển khai thực hiện Hợp đồng mẫu công nghệ hydroxyt - oxit nhôm hóa phẩm; thực hiện Dự án đầu tư thăm dò tiến tới đầu tư khai thác tuyển quặng bôxit quy mô 2,75 triệu tấn/năm tại Bảo Lộc, Lâm Đồng; chuẩn bị đầu tư sản xuất cung ứng nguyên liệu zeolite, sorbitol trong chương trình hợp tác chiến lược với Unilever Việt Nam.

Trong 6 tháng vừa qua, công tác khoa học công nghệ, môi trường và an toàn lao động đã được Tập đoàn chú trọng và thực hiện tốt. Tập đoàn đã ra Quyết định tạm giao kế hoạch (kế hoạch khoa học công nghệ - môi trường; kế hoạch sửa chữa lớn; kế hoạch bảo hộ lao động) năm 2010 cho các đơn vị; đồng thời triển khai Chương trình tiết kiệm năng lượng trong toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm.

Công tác tài chính cũng được Tập đoàn quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Tập đoàn đã tập trung xây dựng nguồn vốn dài hạn (5 năm), thực hiện các giải pháp để đảm bảo mục tiêu cân đối đủ nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư phát triển chiến lược. Trong 6 tháng qua, việc giải ngân các nguồn vốn cho các dự án trọng điểm được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng tiếp tục hỗ trợ về vốn lưu động cho các Công ty con; đồng thời phê duyệt và chỉ đạo kịp thời Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các Công ty Cổ phần về phân chia lợi nhuận, trả cổ tức, tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của Pháp luật và thực hiện tốt chủ trương của Hội đồng quản trị về việc tăng cường tập trung nguồn vốn về Tập đoàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, với mục tiêu khẳng định là một tập đoàn kinh tế mạnh nên công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp được Tập đoàn thực hiện triệt để, trong đó một số công việc đã và đang được khẩn trương thực hiện như hoàn thiện Đề án chuyển đổi tập đoàn hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên và Điều lệ, Quy chế tài chính của Tập đoàn trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hữu quan phê duyệt; hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty Phân bón miền Nam, Công ty Phân bón Bình Điền, Nhà máy Phốtpho vàng của Công ty TNHH MTV Hóa chất cơ bản Miền Nam; triển khai xây dựng hai Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn (Tổng công ty Apatit - Vinachem; Tổng công ty Phân đạm và Hóa chất - Vinachem); đẩy nhanh việc xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Hóa chất.

Cũng trong 6 tháng vừa qua, Tập đoàn đã chú trọng đẩy mạnh công tác hợp tác phát triển bằng việc tiếp tục phối hợp với các đối tác trong triển khai thực hiện các Dự án liên doanh, tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp xúc với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài để tìm kiếm cơ hộ thúc đẩy hợp tác song phương, thu hút đầu tư, v.v...

Ngoài các công tác trên, công tác hoạt động đoàn thể cũng đã được thực hiện rộng rãi ở các đơn vị thành viên và thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống của người lao động, đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Tập đoàn.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2010, toàn Tập đoàn đã có những nỗ lực rất lớn và đã đạt được kết quả khả quan, tạo tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu của 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện toàn diện nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2010 của Tập đoàn.

N.H

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,