LAFCHEMCO: Phong trào thi đua yêu nước là động lực phát triển

10:55' AM - Thứ tư, 03/11/2010

“Phát huy tốt phong trào thi đua yêu nước trong tập thể cán bộ công nhân lao động, tạo thành nguồn động lực to lớn để xây dựng Công ty ngày càng phát triển” – Đó là lời phát biểu của ông Quách Đình Diệu - Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAFCHEMCO) tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CN HCVN).

Thực vậy, trong những năm gần đây, khắc phục mọi khó khăn và thử thách, tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) LAFCHEMCO đã luôn đoàn kết nhất trí, nỗ lực học tập và lao động sáng tạo, có chí tiến thủ, dám nghĩ dám làm, không ngại đổi mới, biết khơi dậy và triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhờ đó, trong 5 năm qua (2005 – 2009), Công ty luôn hoàn thành kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 đạt 1.062 tỷ đồng, tăng 1,2 lần so với 2005; Doanh thu sản phẩm năm 2007 đạt 3.348 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với 2005; Nộp ngân sách năm 2009 đạt 99,6 tỷ đồng, tăng 2,7 lần; Lợi nhuận năm 2009 đạt 97,2 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với 2005; Thu nhập người lao động đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng trong năm 2009, tăng trên 2 lần so với 2005; Sản lượng phân bón năm 2009 đạt 1,547 triệu tấn, tăng 1,2 lần so với 2005

Ông Quách Đình Diệu cho biết, trong những năm qua Công ty đã phát huy tính dân chủ ở cơ sở, phát động sâu rộng và duy trì tốt phong trào thi đua yêu nước trong tập thể cán bộ, công nhân lao động với chủ đề “Thi đua lao động sản xuất, đảm bảo cung ứng đủ phân bón chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nông nghịêp và phát triển nông thôn”, gắn sản xuất với thị trường, đổi mới quản lý, thực hành tiết kiệm, phát huy tốt hiệu quả đầu tư, áp dụng cơ chế linh hoạt trong tiêu thụ sản phẩm, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp, các ngành và bà con nông dân.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng triển khai thực hiện Chỉ thị 35/CT-BCT của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới, rà soát, kiện toàn công tác thi đua khen thưởng, phát động và duy trì phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể CBCNV; thực hiện quán triệt Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, nghiên cứu hoàn thiện quy chế bình xét các danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn, đề nghị cấp trên khen thưởng, quy định mức thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua. Công ty cũng thực hiện công khai các tiêu chuẩn khen thưởng đến từng tổ, ca, đơn vị, từng cán bộ công nhân. Những việc làm đó đã có tác dụng thúc đẩy phong trào, tạo động lực cho người lao động trong phát huy lao động sáng tạo.

Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua đã được Công ty triển khai nhân rộng như: Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Phong trào xây dựng tổ đội lao động tiên tiến, xuất sắc; Phong trào thực hiện 4 điểm cao: Năng suất - Chất lượng - Định mức - An toàn; Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, và nhiều phong trào thi đua khác. Đặc biệt, Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngày càng phát triển theo cả bề rộng và chiều sâu, được đông đảo công nhân lao động, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật tham gia tích cực. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng trong thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chỉ tính trong 5 năm (2005-2009) đã có 1.048 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, làm lợi 53,5 tỷ đồng. Công ty đã trích thưởng với số tiền 4,26 tỷ đồng; Tổng Liên đoàn lao động Việt nam đã tặng bằng khen và huy hiệu “Lao động sáng tạo” cho 63 người. Trong 5 năm qua, Công ty cũng đã tổ chức nghiên cứu và áp dụng vào thực tế sản xuất hàng trăm đề tài khoa học, đặc biệt có 4 công trình được tặng giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC).

Trong những năm qua, Công ty cũng đặc biệt chú trọng đến phong trào xây dựng tổ đội lao động tiên tiến, lao động xuất sắc. Việc làm đó đã có tác dụng khuyến khích người lao động nỗ lực học tập, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả, trong 5 năm Công ty đã có 14.110 lượt người đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 1.876 lượt người được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, 755 lượt tổ sản xuất là Tổ lao động xuất sắc.

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Công ty đã được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của Bộ Công thương, 2 lần được tặng Bằng khen của Bộ Công thương, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng cờ về thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và phát triển nông thôn 5 năm (2004 – 2009); đặc biệt, năm 2005 Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Trong phong trào thi đua chung (giai đoạn 2004-2009), nhiều tập thể, cá nhân trong Công ty đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý: có 6 tập thể và 21 cá nhân được tặng Huân chương Lao động; 20 tập thể và 61 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 31 tập thể và 165 cá nhân được Bộ Công nghiệp tặng Bằng khen; 13 tập thể và 121 cá nhân được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen.

Cũng tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của Tập đoàn CNHC VN, ông Quách Đình Diệu cho biết thêm, để công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực phát triển Công ty, một mặt lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến để tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cán bộ công nhân viên; mặt khác Công ty sẽ xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh quy chế, tiêu chuẩn khen thưởng cho phù hợp với yêu cầu hiện tại, khắc phục tình trạng cơ cấu, tỷ lệ trong công tác khen thưởng. Bên cạnh đó, Công ty sẽ đẩy mạnh phát động phong trào thi đua trong CBCNV với nội dung thiết thực, có tác dụng thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ như phong trào phát huy sáng kiến, tiết kiệm, phong trào sản xuất an toàn, chất lượng, hiệu quả; đồng thời tiếp tục đầu tư bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua.

Phong trào thi đua yêu nước đã và đang trở thành động lực giúp LAFCHEMCO đạt được những mục tiêu cao hơn nữa, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

N.H

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,