Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2010

09:19' AM - Thứ sáu, 20/08/2010

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cùng với sự năng động của các đơn vị và công đoàn cơ sở (CĐCS) thành viên, hoạt động công đoàn của CĐ Công nghiệp Hóa chất (CNHC) Việt Nam quý I/ 2010 về cơ bản đã hoàn thành. Để hoàn thành xuất sắc mục tiêu sáu tháng đầu năm 2010, cán bộ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ) Công đoàn CNHC Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với khẩu hiệu “Công đoàn cùng doanh nghiệp chia sẻ và cùng nỗ lực vượt qua khó khăn - Ra sức tiết kiệm - Sản xuất an toàn - Hiệu quả”. Công đoàn CNHC Việt Nam tổ chức và động viên CNLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua trọng tâm như thi đua hoàn thành kế hoạch, tập hợp ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo an toàn lao động, đồng thời tập trung hướng dẫn các CĐCS phát động thi đua và đăng ký các công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ I, Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng, chào mừng Đại hội Đại biểu công nhân viên chức và Đại hội Thi đua Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, công trình chào mừng kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Về phía các CĐCS sẽ đẩy mạnh công tác vận động cán bộ đoàn viên công đoàn, CNLĐ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhận thức đúng những khó khăn, thuận lợi, sẵn sàng chia sẻ, hiến kế vượt khó khăn, gánh vác cùng doanh nghiệp và phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện Nghị quyết 20 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 khóa X “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh các hoạt động hướng về người lao động, cùng chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp cho người lao động để đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Công đoàn CNHC Việt Nam tiếp tục tham gia với lãnh đạo Tập đoàn và chỉ đạo CĐCS thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chủ động tham gia đổi mới, sắp xếp, quản lý, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay; thực hiện chi trả đúng chế độ cho người lao động, tham gia giải quyết thắc mắc, khiếu nại; chủ động tham gia cùng lãnh đạo đơn vị tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tham gia tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn cách thực hành tiết kiệm, giảm chi phí; mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Công đoàn CNHC Việt Nam sẽ tham gia với Hội đồng quản trị và lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khẩn trương hoàn thành công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn và Quy chế tài chính của Tập đoàn, đề án thành lập các Tổng Công ty thành viên, Trường Đại học Hóa chất theo chỉ đạo của Chính phủ, xây dựng định hướng phát triển Tập đoàn trong giai đoạn 2010 - 2020.

Đối với công tác bảo hộ lao động, Công đoàn CNHC Việt Nam sẽ phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn tập trung chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường và người lao động, kiên quyết không để xảy ra sự cố thiết bị cháy nổ, tai nạn lao động nặng tại đơn vị.

Trong công tác phát triển đoàn viên công đoàn, Công đoàn CNHC Việt Nam chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2010, tiếp tục chương trình kết nạp đoàn viên công đoàn danh dự do Công đoàn CNHC Việt Nam phát động; tổ chức kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện công tác kiện toàn tổ chức và thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam; triển khai các lớp tập huấn cán bộ nhằm nâng cao trình độ, phương pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn tại cơ sở; kết hợp tập huấn về bảo hộ lao động, công tác kiểm tra, phương pháp vận động nữ công

Ngoài ra, Công đoàn CNHC Việt Nam sẽ đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các đơn vị để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ công nhân viên chức lao động đóng góp ủng hộ từ thiện, tham gia các hoạt động cứu trợ kịp thời các địa phương gặp thiên tai nặng; tham gia với Tập đoàn tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ xóa nghèo cho huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và công trình tu bổ di tích Đền Hùng của Tập đoàn; đẩy mạnh triển khai phong trào Mái ấm công đoàn và xây dựng Quỹ Khuyến học tại cơ sở, hỗ trợ xây dựng cho CNLĐ còn khó khăn về nhà ở của đơn vị và trong Tập đoàn, hoàn thành chương trình phấn đấu xóa hết nhà tạm cho CNLĐ trong năm 2010; đẩy mạnh công tác nữ công và phong trào công nhân viên chức lao động, các hoạt động chăm sóc con CNLĐ, khen thưởng động viên học sinh xuất sắc, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, chăm ngoan; chỉ đạo Ban Nữ công cơ sở triển khai tổ chức các hoạt động hè cho con công nhân viên chức lao động tại CS; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình công tác của CĐCS, công tác thu-chi tài chính và các hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp.

Phát huy thành tích đạt được trong quý I/ 2010, các đơn vị thành viên và công nhân viên chức toàn Ngành Hóa chất nêu cao quyết tâm, thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2010.

P.V

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,