Vinachem: hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2018 đạt hiệu quả cao hơn so với cùng kỳ

08:41' AM - Thứ hai, 08/10/2018

Ngày 05/10/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III nhằm đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018. Ông Nguyễn Gia Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương; Ông Nguyễn Sỹ Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương; Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tich Hội đồng thành viên Tập đoàn; các đồng chí trong Ban thường vụ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, trưởng, phó các Ban chức năng thuộc Tập đoàn; lãnh đạo các công ty, đơn vị thành viên; người đại diện vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp.

Quý III/2018, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Vinachem tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô, do tác động của các chính sách, quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, Vinachem còn gặp các khó khăn về: nguyên liệu đầu vào, vốn và điều kiện sản xuất, cũng như khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Song với sự nỗ lực của Hội đồng thành viên, ban lãnh đạo và tập thể người lao động, toàn Tập đoàn đã đạt các chỉ tiêu cơ bản của 9 tháng đầu năm 2018, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) tính theo giá thực tế đạt 10.647 tỷ đồng, tăng 1,2% so với với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 9 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 33.807 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu quý III đạt 10.833 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 9 tháng, doanh thu ước đạt 35.446 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, toàn Tập đoàn thực hiện nộp ngân sách đạt 416 tỷ đồng trong quý III/2018 ; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.314 tỷ đồng, bằng 81,6% kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn đạt 378 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2018, bằng 58,8% kế hoạch năm, tăng 288 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Trong quý III và 9 tháng đầu năm, Tập đoàn luôn đảm bảo đủ việc làm cho 22.385 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 8,7 triệu đồng/ người/ tháng.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 3,1 triệu tấn phân bón các loại; 2,3 triệu chiếc lốp ô tô; hơn 5,3 triệu chiếc săm lốp xe máy; 0,3 triệu tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Một số sản phẩm có sản lượng tăng so với cùng kỳ như: lân chế biến tăng 4,9%, DAP tăng 31%, lốp ô tô tăng 23%, Amoniac thương phẩm tăng 70%, song vẫn còn một số sản phẩm có sản lượng giảm như : phân NPK, lốp xe đạp, quặng apatit...

Đối với công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 đạt 700 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm. Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng trong 9 tháng đầu còn thấp là do: nhiều dự án đầu tư của các đơn vị có giá trị thực hiện ở mức thấp như: Dự án xây dựng Nhà máy Lân Văn Điển (của Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển) đang tổ chức rà soát và tính toán hiệu quả của Dự án làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo nên giá trị thực hiện trong quý III đạt 0 triệu đồng, lũy kế 9 tháng là 891 triệu đồng (bằng 11% so với kế hoạch năm); Dự án di dời và sản xuất lốp Radial (của Công ty CP Cao su Đà Nẵng) và Dự án đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm NPK công suất 200.000 tấn năm tại Long An (của Công ty CP Phân bón Bình Điền) đang hoàn chỉnh lại Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án. Bên cạnh đó, Dự án mở rộng Nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn (của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) cũng đang tổ chức rà soát và tính toán hiệu quả của Dự án do: khai trường 19 được cấp phép với diện tích nhỏ hơn so với diện tích dự tính trong dự án, đồng thời một số khai trường khác dự kiến cấp quặng cho dự án đã được Chính phủ cấp phép cho các đơn vị khác nên Công ty không chủ động được nguồn nguyên liệu như tính toán trong Dự án ban đầu; …

9 tháng đầu năm 2018, hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng doanh thu 9 tháng đầu năm của 2 công ty liên doanh do tập đoàn trực tiếp góp vốn đạt 4.829 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, một số công ty liên kết có kết quả kinh doanh tốt như: Công ty CP XNK Hóa chất miền Nam doanh thu quý III đạt 124 tỷ, lũy kế 9 tháng đạt 560 tỷ đồng, lợi nhuận quý III đạt 0,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1,9 tỷ đồng; Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội doanh thu quý III đạt 128 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 379 tỷ đồng, lợi nhuận quý III đạt 3,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 10,8 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Mỏ doanh thu quý III đạt 2 tỷ đồng, lũy kế đạt 9 tỷ đồng; Công ty CP Cảng Đạm Ninh Bình doanh thu quý III đạt 8,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 12,3 tỷ đồng, lợi nhuận quý III đạt 0 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1,9 tỷ đồng; Công ty CP Pin Hà Nội doanh thu quý III đạt 101 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 274 tỷ đồng, lợi nhuận quý III đạt 6,3 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 15 tỷ đồng ; …

Đối với công tác thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, trong 9 tháng qua, Tập đoàn đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017- 2020 theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ. Theo đó, Tập đoàn đã xây dựng Phương án và lộ trình cụ thể đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn báo cáo Bộ Công thương để thực hiện theo quy định. Nhìn chung, kế hoạch tái cơ cấu đã và đang được Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai ở tất cả các nội dung.

Cùng với các hoạt động trên, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện Quy chế mua bán sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn và đã đạt được một số kết quả như: đạt 337 tỷ đồng trong quý III, lũy kế 9 tháng 2018 đạt 1.218 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2017. Một số sản phẩm có tỷ lệ mua trong Tập đoàn cao như khí nitơ (100%); săm lốp, băng tải cao su (88%), DAP (63%), Amoniac (46%) ... Tuy nhiên, một số mặt hàng chính đạt tỷ lệ mua trong Tập đoàn vẫn ở mức thấp như đạm urê đạt 22% bằng cùng kỳ năm 2017.

Ngoài ra, Tập đoàn còn thực hiện tốt các công tác tác tài chính, công tác khoa học công nghệ - môi trường - an toàn lao động, v.v... Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên được triển khai đồng bộ theo đúng Chương trình kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên.

Quý III và 9 tháng đầu năm 2018, Vinachem đã khắc phục khó khăn để duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Trên cơ sở các kết quả đạt được cùng với tinh thần nỗ lực cao của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, chắc chắn rằng Vinachem sẽ hoàn thành toàn diện chương trình hành động, mục tiêu kinh tế xã hội của quý IV và cả năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã phát biểu ý kiến chỉ đạo về kết quả thực hiện các mặt công tác quý III và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2018 của Tập đoàn. Đồng chí cho rằng bên cạnh những kết quả tích cực về sản xuất kinh thì cũng còn nhiều tồn tại cần được khắc phục như: một số đơn vị bị lỗ, công tác an toàn môi trường chưa tốt, liên kết giữa các đơn vị, các nhóm ngành hàng còn chưa tốt vv. Đồng chí Chủ Tịch HĐTV yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt, đồng bộ các định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp đã nêu trong báo cáo, trong đó, cần đặc biệt tập trung đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng bộ máy vững mạnh, đoàn kết; đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch theo Quyết định đã được Thủ Tướng phê duyệt; triệt để tiết kiệm chi phí; phấn đấu đạt kết quả cao nhất về các mặt công tác...

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Tổng Giám đốc Nguyễn Gia Tường đã biểu dương nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc vượt qua khó khăn nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, duy trì việc làm và đảm bảo đời sống cho CBCNV qua đó góp phần cùng Tập đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Quý IV và của cả năm 2018 là rất nặng nề, để hoàn thành các nhiệm vụ đó đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc. Đồng chí Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc đầy đủ nội dung, nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐTV, Lãnh đạo Bộ công thương và chương trình hành động của Tập đoàn như đã nêu trong Báo cáo; tập trung tổ chức tốt, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, điều tiết sản xuất; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tiết giảm chi phí; tăng giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, chỉ đạo của Tập đoàn … nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,