Vinachem: Hội nghị Người đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại các doanh nghiệp khác

08:11' AM - Thứ hai, 08/10/2018

Chiều 4/10/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) đã tổ chức Hội nghị Người đại diện vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp khác nhằm đánh giá hiện trạng, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác người đại diện vốn tại các doanh nghiệp trong thời gian tới. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tich Hội đồng thành viên Tập đoàn; Ông Nguyễn Gia Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn; các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban lãnh đạo Tập đoàn, trưởng, phó các Ban chức năng thuộc Tập đoàn; lãnh đạo các công ty, đơn vị thành viên mà Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ; người đại diện vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Vũ Nhất Tâm, Trưởng ban Tổ chức nhân sự báo cáo về thực trạng công tác người đại diện vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp, một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác người đại diện trong thời gian tới. Theo đó, bên cạnh việc ban hành sửa đổi các Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại các doanh nghiệp khác, Quy chế quản lý thù lao, tiền thưởng đối với người đại diện, người được cử làm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại doanh nghiệp khác thì công tác cử, cử lại, miễn nhiệm người đại diện được thực hiện đúng quy định của pháp luật và theo Quy chế quản lý người đại diện; số lượng, thành phần và cơ cấu người đại diện phù hợp với quy mô vốn của doanh nghiệp, tỷ lệ vốn của Tập đoàn, ngành nghề kinh doanh, năng lực nhân sự và mục tiêu của Tập đoàn đối với từng doanh nghiệp; công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của người đại diện vốn được Tập đoàn thực hiện kịp thời, sát sao, cụ thể tạo điều kiện cho người đại diện quả lý và điều hành doanh nghiệp hiệu quả; tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho người đại diện chưa được quan tâm đúng mức, chưa có hình thức khen thưởng kịp thời người đại diện tại các doanh nghiệp đạt kết quả kinh doanh cao. Hoạt động của người đại diện vốn tại nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Tập đoàn, phối hợp tốt với HĐTV / HĐQT công ty đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đảm bảo sản xuất, kinh doanh ổn định, giá trị SXCN, doanh thu, lợi nhuận cổ tức cao, đảm bảo việc làm thu nhập của người lao động giúp Tập đoàn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của cổ đông. Tuy nhiên, còn có tình trạng chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tập đoàn, chậm trễ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn, chưa đảm bảo tiến độ đề ra; một số người đại diện còn chưa làm hết trách nhiệm dẫn đến chưa giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và để xẩy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, khiếu kiện kéo dài vv.

Các đại biểu tham ra Hội nghị đã tham luận về hiện trạng và các giải pháp thực tiễn, kinh nghiệm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác người đại diện vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp khác.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn yêu cầu người đại diện vốn cần thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ đã được quy định trong Quy chế quản lý người đại diện vốn, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực hơn nữa, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã được Tập đoàn giao, Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua; phối hợp tốt để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn đúng quy định của pháp luật và Đề án tái cơ cấu Tập đoàn đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt...

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,