Công đoàn CNHC VN: Hỗ trợ bữa ăn cho Đoàn viên, NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ”

11:51' AM - Thứ ba, 31/08/2021

Căn cứ Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg; Hướng dẫn số 30/HD-TLĐ ngày 19/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc quyết toán các khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch coid - 19, cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham gia công tác phòng chống dịch theo các quyết định của TLĐ;

Ngày 30/8/2021, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam có công văn số 92/CV-CĐHC về việc hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các đơn vị thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất.

2. Mức hỗ trợ: 1.000.000đ/người, mỗi người chỉ hỗ trợ 1 lần.

3. Thời điểm thực hiện hỗ trợ được tính từ ngày 24/8/2021 (Ngày Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ có hiệu lực).

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

- Tờ trình của CĐCS gửi Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đề nghị hỗ trợ (có xác nhận của TGĐ doanh nghiệp).

- Văn bản của cấp có thẩm quyền về thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

- Phương án tổ chức SXKD “3 tại chỗ” của doanh nghiệp (có thể bổ sung Thông bảo hoặc Quyết định của BQL Khu công nghiệp hoặc Chính quyền địa phương đồng ý cho doanh nghiệp thực hiện sản xuất kinh doanh “3 tại chỗ”).

- Quyết định của Doanh nghiệp có Danh sách đoàn viên, người lao động the hiện sản xuất kinh doanh “3 tại chỗ” (theo mẫu gửi kèm).

Xem công văn số 92/CV-CĐHC tại đây

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,