Hướng dẫn Triển khai học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

10:16' AM - Chủ nhật, 20/05/2012

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK, ngày 01/01/2012 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2012;

Căn cứ Kế hoạc số 221-KH/ĐU, ngày 09/11/2011 của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đến năm 2015.

Để tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Ngày 18 tháng 5 năm 2012, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Hướng dẫn số 140 - HD/ĐU về việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc căn cứ hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và điều kiện cụ thể của đơn vị lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động để Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổng hợp làm cơ sở đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên hàng năm.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,