Kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong năm 2009 tăng nhẹ

11:23' AM - Thứ sáu, 16/04/2010

Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu của Việt Nam trong tháng 12/2009 đạt 29 triệu USD, giảm 46,5% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu của Việt Nam trong năm 2009 đạt 488,5 triệu USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dẫn đầu tốc độ tăng trưởng vượt bậc về nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu cho Việt Nam trong năm 2009 vẫn là Thuỵ Sĩ, tăng 2842%, đạt 38,5 triệu USD và Anh tăng 1186%, đạt 13,9 triệu USD, chiếm lần lượt là 7.9%; 2,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu của Việt Nam trong năm 2009.

Nguồn cung cấp thuốc trừ sâu và nguyên liệu chủ yếu cho Việt Nam trong năm 2009 vẫn là Trung Quốc với kim ngạch đạt 202 triệu USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 41,4% tổng kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu.

Một số ít thị trường có tốc độ suy giảm về kim ngạch như: Singapore đạt 16 triệu USD, giảm 82,4%, chiếm 3,3%; Malaysia đạt 5,4 triệu USD, giảm 69%, chiếm 1,1%; Đài Loan đạt 1,6 triệu USD, giảm 56,4%, chiếm 0,3%; Hoa Kỳ đạt 9,7 triệu USD, giảm 5,4%, chiếm 2%...

Thị trường nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu của Việt Nam tháng 12 và năm 2009

Thị trường

Kim ngạch NK tháng 12/2009 (USD)

Kim ngạch NK năm 2009 (USD)

% kim ngạch năm 20...

Tổng

29.140.139

488.494.550

+ 3,1

Ấn Độ

2.570.171

48.231.993

+ 14,2

Anh

2.544.273

13.883.959

+ 1186

Đài Loan

114.580

1.573.457

- 56,4

Đức

5.490.643

36.562.712

+ 32,2

Hàn Quốc

4.770.428

26.068.051

+ 114,9

Hoa Kỳ

533.123

9.702.459

- 5,4

Indonesia

807.793

13.575.464

+ 4,2

Malaysia

405.600

5.400.024

- 69

Nhật Bản

2.340.059

22.376.411

+ 15,3

Pháp

2.114.658

9.394.138

+ 342,9

Singapore

2.057.881

15.993.832

- 82,4

Thái Lan

1.854.727

19.907.535

+ 39,5

Thuỵ Sĩ

3.264.949

38.505.474

+ 2842

Trung Quốc

26.124.839

202.129.020

+ 0,9

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,