Giá thuốc trừ sâu tại An Giang ngày 01/7/2010

04:11' PM - Thứ sáu, 02/07/2010
Thuốc trừ bệnh
Giá
Beam (gói 100g)
gói
66.000
Fuan (480 ml)
chai
31.000
Rabcide (480 ml)
chai
48.000
Rabcide (gói 100g)
gói
14.000
Tilt Super (250 ml)
chai
157.000
Trozol 75 (gói 100g)
gói
20.000
Fillia (250 ml)
chai
95.000
Validacine 3L (500 ml) - Nhật
chai
20.000
Validacine 5L (500 ml) - TQ
chai
15.000
Thuốc trừ cỏ
Dibuta 60 EC
chai
87.000
Nominee (100 ml)
chai
100.000
Whip’s (100cc)
chai
33.000
Thuốc trừ sâu
Basa (480 ml) (Nhật)
chai
33.000
Padan (Trung Quốc)
gói
9.000
Padan (Nhật)
gói
14.000
Thuốc trừ rầy
Chess 50WG (15g)
gói
37.000
Oshin 20WG (6,5g)
gói
14.000
Tungcydan 550 EC (480 ml)
chai
75.000
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,