Công văn số 521/HCVN-ĐTXD về việc thực hiện mẫu biểu và thời hạn gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

08:35' AM - Thứ năm, 08/07/2010

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã nhận được công văn số 6198/BCT-KH ngày 25/6/2010 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện mẫu biểu và thời hạn gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư và Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 2/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sao gửi công văn trên cho các đơn vị trực thuộc và Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần mà Tập đoàn có cổ phần chi phối đề các đơn vị nghiên cứu và chuẩn bị báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các dự án của đơn vị mình gửi báo cáo về Tập đoàn trước ngày 12/7/2010 để Tập đoàn tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.

Nội dung báo cáo 6 tháng đầu năm 2010 gồm:

a. Lập báo cáo Danh mục các dự án thực hiện đầu tư 6 tháng năm 2010.

b. Lập báo cáo theo mẫu số 1, gồm các mục III,V,VI và các phụ biểu số 1,2.

c. Lập báo cáo theo mẫu số 3 và kèm theo các phụ biểu số 4 đến 10 cho các dự án nhóm A,B; riêng dự án nhóm A phải đồng gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

d. Lập báo cáo theo mẫu số 4 gửi cho người quyết định đầu tư và cho Tập đoàn HCVN nếu dự án có điều chỉnh.

đ. Lập báo cáo theo mẫu số 5 gửi cho người quyết định đầu tư và cho Tập đoàn HCVN đối với dự án nhóm A,B khi kết thúc đầu tư dự án.

Tập đoàn Hoá chất Việt Nam thông báo để các đơn vị trực thuộc và Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cồ phần mà Tập đoàn có cổ phần chi phối thực hiện.


Xem chi tiết toàn văn tại đây

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,