Đăng ký tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra năm 2010

08:31' AM - Thứ năm, 08/07/2010

Triển khai Quyết định số 1153/QĐ-BCT ngày 8 tháng 03 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc phệ duyệt kế hoạch mở lớp nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiêu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng năm 2010, Bộ Công Thương đã có Công văn số 6174/BCT-TTB ngày 24/06/2010 và công văn số 530/HCVN-TCNS ngày 05/07/2010 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam yêu cầu các đơn vị thuộc Tập đoàn xem xét, cử cán bộ tham dự khóa tập huấn nêu trên.

Danh sách cán bộ đăng ký tham dự gửi về Bộ Công Thương, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trước ngày 06 tháng 07 năm 2010 và Fax về Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn theo số 04.39335032 để tổng hợp./.

Xem chi tiết toàn văn tại đây

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,