VINACHEM: Ban hành Chương trình hành động thực hiện CTHĐ của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nghị quyết của Quốc hội về KH PTKT - XH 5 năm 2021 - 2025

04:29' PM - Thứ năm, 14/10/2021

Ngày 12/10/2021, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Quyết định số 225/QĐ-HCVN về việc Ban hành Chương trình hành động của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là xây dựng và phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trở thành Tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu, hoạt động có hiệu quả và có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế tập trung vào các ngành, lĩnh vực kinh doanh chính như hóa chất, phân bón...; Khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, tập trung phát triển các nhóm ngành có hiệu quả cao phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tiêu dùng; Xây dựng Tập đoàn phát triển bền vừng, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo thu nhập, an toàn cho người lao động và sức khỏe cộng đồng.

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phấn đấu đạt chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh hàng năm và 5 năm đã đề ra.

2. Tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí; phòng, chồng tham nhũng.

4. Tổ chức thực hiện tốt và đổi mới công tác cán bộ, phát triển nguồn nhân lực.

5. Tập trung công tác thông tin truyền thông đáp ứng được yêu cầu ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Xem chi tiết Chương trình hành động tại đây

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,