Cơ cấu tổ chức Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

03:40' PM - Thứ sáu, 29/01/2010

Ban Lãnh đạo

Hội đồng Thành viên

Chủ tịch: Ông Nguyễn Phú Cường

Ủy viên:

Ông Nguyễn Gia Tường

Ông Lưu Mạnh Hùng

Bà Nguyễn Thị Thanh Minh

Ông Nguyễn Hữu Tú

Ông Võ Thanh Hà

Ban Tổng Giám Đốc

Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Gia Tường

Phó Tổng Giám đốc:

Ông Ngô Mạnh Hoài

Ông Bùi Thế Chuyên

Ông Ngô Đại Quang

Ông Lê Ngọc Quang

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises