Đảng ủy Vinachem tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

02:16' PM - Thứ hai, 31/07/2017

Sáng 31/07/2017, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm làm công tác Đảng tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, toàn thể đảng viên Công ty mẹ -Tập đoàn; …

Tại Hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), trong đó có 03 Nghị quyết đã được ban hành là: 1. "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; 2. "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; 3. "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". 03 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đề ra về phát triển kinh tế - xã hội.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, hiệu quả, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thông qua Hội nghị các cán bộ, đảng viên đã cơ bản nắm rõ được các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 5 (khóa XII).

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã nhấn mạnh lại nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Để việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đồng chí Nguyễn Văn Quý đề nghị các cấp ủy quan tâm triển khai một số việc trọng tâm như: nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực nghiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị theo kế hoạch số 781-KH/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn; nghiêm túc phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn (Chương trình hành động số 791-Ctr/ĐU ngày 28/7/2017 về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII) để triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị; Trong 03 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 5 đã ban hành, thì Nghị quyết số 12-NQ/TW về “tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiểu quả doanh nghiệp nhà nước” là nghị quyết liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp trong Tập đoàn nên các cấp ủy trực thuộc và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các nội dung theo Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn đã đề ra.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,