Đại hội Chi bộ Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất nhiệm kỳ 2020 - 2025

02:05' PM - Thứ năm, 28/05/2020

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã thể hiện được rõ vai trò lãnh đạo của mình, đưa Trung tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại công văn số: 257/HCVN-TCNS ngày 04/3/2019 của Tập đoàn V/v: Phương án tái cơ cấu lao động của Trung tâm Thương mại và dịch vụ Hóa chất. Quán triệt tới toàn bộ đảng viên các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất và Đảng ủy Khối.

Chi bộ xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là quan trọng hàng đầu nên thường xuyên phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong các buổi sinh hoạt, chi bộ đã phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghi quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp TƯ và Đảng ủy Tập đoàn. Học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW lần II; Nghị quyết TW 4 khóa XII; Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Các Đảng viên trong Chi bộ đều xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.

Bên cạnh đó công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh được chi bộ gắn với xây dựng Ban, tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Thực hiện tốt chức năng lãnh đạo toàn diện về mọi mặt, bao gồm: Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; lãnh đạo xây dựng đảng; lãnh đạo tổ chức công đoàn. Chi bộ luôn coi trọng thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; Chế độ sinh hoạt chi bộ đảng đúng định kỳ và đã đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ; Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý Đảng viên được duy trì chặt chẽ. Việc phân công công tác cho đảng viên được cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo sự phù hợp với năng lực từng cá nhân.

Trong phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung tâm. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc xây dựng đảng... Đoàn kết, quyết tâm xây dựng Chi bộ đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trong cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

chúc mừng đồng chí Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, đồng chí Phạm Thị Minh Thảo, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 1 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,