Lế tuyên dương lao động giỏi giai đoạn 2016 - 2018

03:05' PM - Thứ hai, 06/08/2018

Ngày 4.8 tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và Lễ tuyên dương lao động giỏi giai đoạn 2016 - 2018. Tham dự có đồng chí: Trần Quang Huy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ Công thương VN; Phạm Thị Yến - Phó Chánh Văn phòng, Thường trực HĐ TĐKT Bộ Công thương; Nguyễn Gia Tường - Tổng GĐ Tập đoàn Hóa chất VN; Vũ Tiến Dũng - UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất VN cùng các đồng chí là giám đốc, chủ tịch công đoàn cơ sở và 70 đại biểu tiêu biểu đại diện cho công nhân lao động toàn Tập đoàn.

Tại buổi lế đồng chí Tôn Thanh Lan - Phó Chủ tịch CĐ CN Hóa chất VN đã báo cáo tình hình hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và phong trào thi đua lao động giỏi giai đoạn 2016 - 2018. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất kinh doanh của một số đơn vị thuộc Tập đoàn vẫn còn gặp khó khăn. Nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp, phong trào CNLĐ và hoạt động của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất vẫn được duy trì và nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo chính quyền, sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên công đoàn đã góp phần vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Việc làm, thu nhập bình quân của NLĐ ổn định, thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Ngay từ đầu năm, Công đoàn đã phối hợp với Tập đoàn hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ và Hội nghị CBCC năm 2018. Tính đến nay, 100% đơn vị đã tổ chức thành công, các đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉnh hướng dẫn, nhiều đơn vị đã tổ chức thương lượng và đưa được nhiều khoản có lợi cho NLĐ. Trong dịp Tết, Công đoàn các cấp đã tham gia cùng chính quyền lo Tết cho NLĐ, nhìn chung các đơn vị đã bảo đảm để NLĐ được đón Tết vui vẻ đầm ấm. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, Công đoàn, lãnh đạo các cấp đã đến thăm, chúc tết, tặng quà góp phần động viên NLĐ yên tâm công tác. Đồng thời để lại toàn bộ kinh phí công đoàn năm 2018 để những đơn vị khó khăn có điều kiện tổ chức các phong trào thi đua qua đó tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và kiến ngị với Ban quản lý quỹ ASXH Tập đoàn để lại toàn bộ khoản thu quỹ ASXH cho các đơn vị chủ động chăm lo đến NLĐ tại cơ sở. Nhân dịp tháng công nhân, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng với Lãnh đạo Tập đoàn đã triển khai nhiều hoạt động từ nguồn Quỹ ASXH Tập đoàn như hỗ trợ tặng mái ấm công đoàn cho công nhân lao động và công ty gặp nhiều khó khăn.

Về tổ chức các phong trào thi đua, ngày từ đầu năm 2018, Công đoàn và Lãnh đạo Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị liên tịch về phát động thi đua năm 2018 tới các đơn vị. Nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn như: thi đua làm tốt công tác đầu tư, hoàn thành các dự án trọng điểm; Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ; Thi đua phát huy ý tưởng, lao động giỏi. lao động sáng tạo trong CNVCLĐ, Thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; Thi đua xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội... tất cả hướng tới mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Trong 6 tháng đầu năm đã có trên 850 ý tưởng được đề xuất, trên 453 ý tưởng trở thành sáng kiến làm lợi gần 100 tỷ đồng.

Công đoàn đã có hướng dẫn triển khai công tác trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018. Tuyên truyền cho NLĐ biết về công tác tái cơ cấu cá doanh nghiệp nhà nước trong Tập đoàn để NLĐ hiểu và yên tâm công tác, tập trung phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu cả Tập đoàn đề ra. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tuyên truyền, vận động các đơn vị thực hiện tốt quy chế mua bán sản phẩm dịch vụ giữa các đơn vị trong Tập đoàn.

Các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện. Phong trào phụng dưỡng mẹ VNAH được tiếp tục duy trì. Các chương trình xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn" cho CNLĐ khó khăn trong Tập đoàn và các hoạt động xã hội từ thiện khác được các đơn vị quan tâm và đang triển khai tốt. Các đơn vị trong Tập đoàn cũng đã có nhiều chương trình hoạt động XHTT có ý nghĩa như: Thăm hỏi công nhân nghèo, ốm đau dài ngày, hỗ trợ công nhân khó khăn xây dựng nhà tình nghĩa, phối hợp với một số cơ quan tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, tặng sách, phổ biến pháp luật... miễn phí cho nhân dân các vùng khó khăn.

Ngay từ đầu năm, Công đoàn đã có hướng dẫn Công đoàn cơ sở chương trình công tác nữ công và một số nhiệm vụ trọng tập năm 2018. Ban Thường vụ Công đoàn chỉ đọa các cấp công đoàn triển khai phong trào nữ CNVCLĐ, động viên nữ CNVCLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, tham gia tích cực vào công tác xã hội từ thiện.

Về phong trào lao động sáng tạo, với quan điểm "Sáng kiến, sáng chế là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện thành công Chiến lược phát triển của Tập đoàn". Nhận thứ rõ ý nghĩa của phong trào lao động giỏi, LĐST, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đặt ra nhiệm vụ trọng tâm: Vận động NLD đồng sức, đồng lòng thực thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tham gia quản lý sản xuất và tổ chức các phòng trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp ý tưởng sáng tạo, sáng kiến tiết kiệm phải là những phong trào trọng tâm của công đoàn tại đơn vị; đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp theo hướng lấy lợi ích mà công đoàn mang lại cho đoàn viên, NLĐ làm điểm tập hợp, lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm, đổi mới chỉ đạo của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Trong 3 năm qua đã có 7.072 ý tưởng được đăng ký, trong đó 6.268 sáng kiến được áp dụng vào thực tiến với số tiền làm lợi 722,8 tỷ đồng. Đã có 166 lượt người được TLĐ Lao động VN tặng Bằng Lao động sáng tọa. Năm 2018 đã xét được 24 người, đang đề nghị 36 người, nhiều công trình có tính thực tiễn cao. Phong trào thi đua tập hợp ý tưởng sáng tạo trong các đơn vị được duy trì thường xuyên, liên tục, nhiều đồng chí là lãnh đạo cũng nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực, đẩy mạnh phong trào tại đơn vị. Nhiều công nhân lao động qua phong trào thi đua, tích cực học hỏi, không ngừng vươn lên để trở thành những cán bộ xuất sắc.

Để có được những kết quả trên là nhờ các đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích NLĐ, đã kịp thời động viên khen thưởng trong việc đề xuất những ý tưởng, sáng kiến mới. Công tác tổng kết, rút kinh nghiêm, đánh giá hiệu quả phong trào hàng năm được Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và công đoàn cơ sở tổ chức thường xuyên, góp phần duy trì, đẩy mạnh phong trào.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Gia Tường, Tổng giám đốc Tập đoàn đã đánh giá cao việc Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam định kỳ 3 năm tổ chức Hội nghị tôn vinh người lao động, đây chính là sự ghi nhận những cống hiến của NLĐ. Trong thời gian gua Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng đồng hành với lãnh đạo Tập đoàn tổ chức nhiều phong trào thi đua, phong trào phát huy ý tưởng sáng kiến, sáng tạo, phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, làm tốt công tác ASXH, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở chính vì vậy đã giúp Tập đoàn luôn giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống NLĐ được ổn định, đoàn kết nội bộ, dân chủ ở cơ sở được giữ vững. Hoạt động công đoàn luôn hướng về cở sở, tập trung quan tâm đến NLĐ trực tiếp, luôn lấy NLĐ là trọng tâm cho các hoạt động của mình. Đồng chí cũng biểu dương những thành tích mà công đoàn đã đạt được trong thời gian qua, cám ơn những đóng góp vào sự nghiệp chung của Tập đoàn Hóa chấ Việt Nam. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn Hóa chất Việt Nam cùng các đông đoàn cơ sở tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi hoạt động và làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho NLĐ, làm tốt việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NLĐ. Tiếp tục phát động và tổ chức tốt các phòng trào thi đua lao động sản xuất, đặc biệt là phong trào phát huy ý tưởng sáng tạo để ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm với giá thành thấp nhất, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục duy trì và làm tốt hơn nữa công tác ASXH đối với NLĐ trong và ngoài Tập đoàn. Tuyên truyền vận động để NLĐ ổn định tư tưởng, chia sẻ với doanh nghiệp lúc khó khăn để doanh nghiệp hoạt động được ổn định, dân chủ cơ sở được đảm bảo, tạo được sự đoàn kết nhất trí trong toàn Tập đoàn. Đồng chí cũng mong muốn 70 đồng chí được tuyên dương, sau buổi lễ này trở về với công việc của mình tiếp tục phát huy sự cống hiến, sáng tạo và là nhân tố quan trọng để phong trào sản xuất kinh doanh tạo đơn vị mình khởi sắc hơn nữa, để từ đó có nhiều lao động giỏi được tôn vinh.

Tại buổi lễ, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN đã tuyên dương 70 CNLĐ giỏi tiêu biểu đại diện cho hơn 23 nghìn CNLĐ Tập đoàn. Cụ thể, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 20 cá nhân là lao động sản xuất tiêu biểu; trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ VN cho 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo" giai đoạn 2016 - 2018 và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương cho 30 cá nhân thuộc Tập đoàn Hóa chất VN.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,