Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường công tác lãnh đạo phòng chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

31/08/2021 10:42' AM
Ngày 27/8/2021, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK về tăng cường lãnh đạo phòng chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối

23/08/2021 11:09' AM
Ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các doanh nghiệp, ngân hàng thuộc Đảng bộ Khối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 20/8/2021, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối trân trọng đăng tải toàn văn nội dung Thư.

Đảng ủy VINACHEM: Kết luận của BTV về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

20/07/2021 05:11' PM
Ngày 19/7/2021, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Kết luận số 29-KL/BTVĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung cụ thể như sau:

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

16/07/2021 11:08' AM
Với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế: trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 41%, doanh thu tăng 47% và lợi nhuận các đơn vị phân bón không thuộc Đề án 1468 gấp 04 lần so với cùng kỳ năm 2020, lỗ các đơn vị thuộc về án 1468 giảm 45% so với cùng kỳ năm 2020; thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón có nhiều khởi sắc.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

13/07/2021 04:06' PM
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội; Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Sự an toàn của doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng, cần có sự thống nhất hành động quyết liệt.

Đảng ủy VINACHEM: Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

21/06/2021 04:17' PM
Ngày 21/6/2021, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành Công văn số 431- CV/ĐU về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành Chương trình Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

11/06/2021 05:12' PM
Ngày 10/6/2021, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ban hành Chương trình số 406-Ctr/ĐU về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Chương trình phòng, chống tham nhũng của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tập trung vào các nội dung:
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,