Thuốc trừ sâu của VIPESCO

Tiêu đề:
Thuốc trừ sâu của VIPESCO
Tóm tắt:
Thuốc trừ sâu
Loại đặc tính: 
Thuốc bảo vệ thực vật 
Số lượt xem:
1404

Thuốc trừ sâu

NO

TRADE NAME
TÊN THƯƠNG MẠI

A.L (%)

FORMULATION
DẠNG SP

COMMON NAME
HOẠT CHẤT

1.

VIAPHATE

75

SP - DD

ACEPHATE

2.

VIAPPLA

10

WP - BTN

BUPROFEZIN

3.

VIBABA

10

G - H

DIAZINON + BPMC

4.

VIBABA

50

EC - ND

DIAZINON + BPMC

5.

VIBAM

5

G - H

DIMETHOATE + BPMC

6.

VIBASA

50

EC - ND

BPMC

7.

VIBASU

10

D - BR

DIAZINON

8.

VIBASU

5-10

G-H

DIAZINON

9.

VIBASU

40-50

EC - ND

DIAZINON

10.

VICARP

4

G- H

CARTAP

11.

VICARP

95

SP - BHN

CARTAP

12.

VICIDI-M

50

EC - ND

PHENTHOATE + ETOFENPROX

13.

VIDECI

2.5

EC - ND

DELTAMETHRIN

14.

VIDITHOATE

40

EC - ND

DIMETHOATE

15.

VIFAST

5

EC - ND

ALPHA- CYPERMETHRIN

16.

VIFAST

10

SC - HP

ALPHA- CYPERMETHRIN

17.

VIFEL

50

EC - ND

PHENTHOATE

18.

VIFENALPHA

5

EC - ND

ESFENVALERATE

19.

VIFENSU

30

EC - ND

FENITROTHION + FENVALERATE

20.

VIFENVA

20

EC - ND

FENVALERATE

21.

VIFURAN

3

G - H

CARBOFURAN

22.

VIMIPC

20

EC - ND

ISOPROCARB

23.

VIMIPC

25

WP - BTN

ISOPROCARB

24.

VIMITE

10

EC - ND

FENPRPATHRIN

25.

VIMOCA

20

EC - ND

ETHOPROP

26.

VINETOX

5

G - H

NEREISTOXIN

27.

VINETOX

18

SL - DD

NEREISTOXIN

28.

VINETOX

95

SP - BHN

NEREISTOXIN

29.

VIPAMI

6.5

G - G

CARTAP + ISOPROCARB

30.

VIPHENSA

50

EC - ND

PHENTHOATE + BPMC

31.

VISHER

25

EC - ND

CYPERMETHRIN

32.

VISHER

10 - 25

EW

CYPERMETHRIN

33.

VISUMIT

5

D - BR

FENITROTHION

34.

VISUMIT

50

EC - ND

FENITROTHION

35.

VIZUBON-D (Pheromone)

METHYL EUGENOL + NALED

36.

APPLAUD BASS 27 WP

27

WP - BTN

BUPROFEZIN + BPMC

37.

APPLAUD MIPC 25 WP

25

WP - BTN

BUPROFEZIN + ISOPROCARB

38.

BIFENTOX 30 EC

30

EC - ND

DIMETHOATE + FENVALERATE

39.

CARBOFURAN 3G

3 - 5 - 10

G - H

CARBOFURAN

40.

CARBOFURAN 75 WP

75

WP - BTN

CARBOFURAN

41.

D-C-TRON-PLUS

PETROLEUM SPRAY OIL

42.

FURADAN 3G (1KG)

3

G - H

CARBOFURAN

43.

HOSTATHION 40 ND

40

EC - ND

TRIAZOPHOS

44.

NITAC 20 EC

20

EC - ND

AMITRAZ

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,