#
Số hiệu:
Tiêu đề, tóm tắt:
Số trang:

TCVN 8384:2010

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất metominostrobin. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 8383:2010

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất azadirachtin. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 8382:2010

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất dimethoate. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 8910:2011

Than thương phẩm. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8381:2010

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất hexaconazole. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 8380:2010

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 8145:2009

Thuốc bảo vệ thực vật. Xác định hàm lượng hoạt chất chlorothalonil

TCVN 8144:2009

Thuốc bảo vệ thực vật. Xác định hàm lượng hoạt chất pretilachlor

TCVN 8143:2009

Thuốc bảo vệ thực vật. Xác định hàm lượng hoạt chất cypermethrin

TCVN 8050:2009

Nguyên liệu và thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Phương pháp thử tính chất hóa lý.

Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất / ĐC: số 2 Phạm Ngũ Lão - Hà Nội
ĐT: 04.39330076 / Fax: 04.38252190
Email: cheminfor@vinachem.com.vn
Bản tin điện tử (website) của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Giấy phép số:491/GP-BVHTT ngày 7/11/2002
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Chính
GĐ Trung tâm thông tin KHKT Hóa chất