#
Số hiệu:
Tiêu đề, tóm tắt:
Số trang:

TCVN 2700-1978

Dầu khoáng. Phương pháp xác định chỉ số xà phòng

TCVN 5321:2013 (ISO 812:2011)

Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xách định độ giòn ở nhiệt độ thấp.

TCVN 2752:2013 (ISO 1817:2011)

Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định mức độ tác dụng của chất lỏng.

TCVN 6931:2001 (ISO 335:1974)

Than đá. Xác định khả năng thiêu kết. Thử Roga

TCVN 9482:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất tebuconazole. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 9481:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất pencycuron. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 9480:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất propineb. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 9479:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất propargite. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 9478:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất zineb. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 9477:2012

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất buprofezin. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất / ĐC: số 2 Phạm Ngũ Lão - Hà Nội
ĐT: 04.39330076 / Fax: 04.38252190
Email: cheminfor@vinachem.com.vn
Bản tin điện tử (website) của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Giấy phép số:491/GP-BVHTT ngày 7/11/2002
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Chính
GĐ Trung tâm thông tin KHKT Hóa chất